TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG PHÚ YÊN


Địa chỉ: Trần Hào – Phường 9 – TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên
Điện thoại: 0257.3841173
Email: ttdt_knpy@yahoo.com