Thư mời chỉ định thầu Cung cấp cây giống Mít thái Changrai (02-KN-CCGMT)

(Ngày đăng: 09/11/2018 08:46:36, bởi: hoangoanh)

thuộc mô hình trồng thâm canh mít (nhân rộng cho các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018)