Trung tâm Khuyến nông Phú Yên Nghiệm thu và bàn giao dê giống cho các hộ tham gia mô hình

(Ngày đăng: 13/12/2018 19:27:16, bởi: hoangoanh)

Thực hiện dự án “Xây dựng vùng chăn nuôi dê thâm canh ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 -2020”,

 
vừa qua Trung tâm Khuyến nông Phú Yên tiến hành nghiệm thu và bàn giao 92 con dê giống ( gồm 80 con dê cái bách thảo và 12 con dê đực Boer) cho 12 hộ tham gia mô hình tại HTX DVNNTH Hòa Xuân Tây 2, huyện Đông Hòa và UBND xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa; mỗi địa phương nhận 46 con dê (40 con dê cái bách thảo và 06 con dê đực Boer). Tham dự buổi nghiệm thu và bàn giao dê giống có sự tham dự của đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên, Chi cục Chăn nuôi - Thú y, phòng Nông nghiệp và PTNT của 2 huyện Đông Hòa và Phú Hòa cùng các cấp chính quyền địa phương và bà con tham gia thực hiện mô hình.

Dự án “Xây dựng vùng chăn nuôi dê thâm canh ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên” triển khai từ năm 2018 đến năm 2020, các hộ tham gia mô hình chăn nuôi dê thâm canh  được nhà nước hỗ trợ 100% giá trị con giống, 30% giá trị thức ăn dê cái sinh lứa con đầu tiên theo định mức, liên kết với các cơ sở tiêu thụ dê thịt trên thị trường nhằm gắn kết thành chuỗi giá trị. Ngoài ra, các hộ tham gia mô hình còn được cán bộ phụ trách chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê và có sự đánh giá kết quả thực hiện mô hình.

Sự hỗ trợ của nhà nước cho bà con nông dân hai huyện Đông Hòa và Phú Hòa thực hiện mô hình chăn nuôi dê thâm canh đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người nông dân và giúp cho bà con cải thiện kinh tế gia đình.

 
Võ Dư Doãn
Trạm KN Phú Hòa