THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 02-2019

(Ngày đăng: 22/01/2019 14:12:48, bởi: hoangoanh)

Từ 09.01 đến 15.01.2019

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG           

1. Thời tiết

Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24 – 260C;

- Nhiệt độ cao nhất trung bình: 29 – 310C;

- Độ ẩm trung bình từ: 80-85%.

Mây thay đổi, có mưa vừa rải rác vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 – 3.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

            * Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đã gieo sạ 23.795 ha GĐST mạ - cuối đẻ nhánh.

            - Trà sớm gieo sạ từ ngày 05/12 đến 19/12/2018 diện tích 1.624 ha giai đoạn đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh; ở huyện Tuy An, Sông Cầu và Đông Hòa.

            - Trà chính vụ gieo sạ  từ ngày 20/12/2018 đến ngày 15/01/2019 diện tích 22.171 giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

            - Cơ cấu giống: ML213, PY2, ML48, ML49, ĐBR27, Đài thơm 8....

            * Các cây trồng khác

            - Mía: 29.764 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Vươn lóng – thu hoạch.

            - Sắn: 23.887 ha. GĐST: Phát triển thân, lá, củ - thu hoạch.

            - Dừa: 986 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

            - Rau các loại: 6.598  ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

            - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

            - Bắp: 6.078 ha. GĐST: Trỗ cờ - phun râu.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

            1. Cây lúa:

             Lúa Đông Xuân 2018-2019:  Đang giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

            - OBV gây hại rải rác diện tích 80 ha tỷ lệ hại 7-9% dảnh, giai đoạn sinh trưởng đẻ nhánh, ở huyện Tuy An.

             Ngoài ra còn có chuột, bọ trĩ, sâu keo gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

           

 

            2. Cây rau các loại

            Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 2,2 ha, TLB: 10-20% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

            + Cây cải: Bọ nhảy gây hại 02ha, mật độ gây hại 10 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

             3. Cây bắp: Sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

            4. Cây sn: 

            + Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 104,6ha (đã tiêu hủy 25,2ha và thu hoạch 13,1 ha) trên cây sắn ở giai đoạn cây con – phát triển thân, củ. Trong đó:

             - Huyện Sông Hinh: bệnh gây hại với diện tích 43,3 ha. Trong đó: 30,2 ha TLB 70 - 100% cây và 13,1 ha TLH 10-30% cây. Tại các xã Ea Ly, Ea Lâm, Đức Bình Đông, EaBia, Ea Bá, Đức Bình Tây, Ea trol, Sông Hinh.

            - Huyện Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 3ha. Trong đó: 3ha, TLB 70%. Tại các xã Ea Cha Rang.

            - Huyện Tây Hòa Bệnh gây hại với diện tích 20ha. Trong đó: 20ha, TLB 1-20%. Tại các xã Sơn Thành Đông.

            Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419....

            Ngoài ra còn có bệnh đốm nâu gây hại rải rác với tỷ lệ thấp trên sắn giai đoạn phát triển củ.

            5. Cây mía:

            - Sâu đục thân phát sinh gây hại DT dưới nhiễm: 51,5 ha, TL hại: 2-5% dảnh héo; diện tích nhiễm nhẹ: 28,1 ha, tỷ lệ hại 10%, gây hại trên giống K95-156, K95-84, KK3... tại Sơn Hòa.

            - Bệnh đốm vòng phát sinh gây hại DT dưới nhiễm: 4,2ha, TLB: 2-5% lá, nhiễm nhẹ 5,1ha, Tỷ lệ bệnh: 7-9% ở huyện Sơn Hòa.

            - Bệnh đốm vàng: DT: 530 ha,  gây hại trên giống KK3, tỷ lệ bệnh 80-100% cây bị bệnh phân bố ở huyện Sông Hinh và Tuy An.

            + Huyện Sông Hinh gồm các xã: Ea Ly (112 ha), Ea Bá (8ha), Hai Riêng (31ha), Ea trol, (40ha), Ea Bia (22 ha), Đức Bình Đông (2 ha).

            + Huyện Tuy An gồm các xã: An Xuân (140ha), An Lĩnh (175ha).

            Ngoài ra có bệnh đốm vòng, bệnh đỏ bẹ lá ....gây hại rải rác với tỷ lệ thấp tại các vùng trồng mía.

6. Cây tiêu

            - Bệnh Chết nhanh: DT: 2,5 ha, TLB: 0,1-0,5% trụ có dây tiêu bị bệnh, xuất hiện gây hại rải rác trên tiêu kinh doanh, kiến thiết cơ bản.

            - Bệnh Chết chậm: DT: 1 ha, TLB: 0,2-0,5 % trụ có dây tiêu bị bệnh, phần lớn gây hại trên tiêu kinh doanh.

            7. Cây dừa: Bọ cánh cứng gây hại diện tích 967,7ha với tỉ lệ hại phổ biến 10-20%,  cao 30% cấp hại phổ biến ở cấp A.

            8. Cây dứa: Bệnh thối nõn gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

            - Lúa vụ Đông Xuân 2018-2019: Giai đoạn mạ - đẻ nhánh, chuột, OBV tiếp tục gây hại; bọ trĩ gây hại trên lúa gieo sạ muộn.

            - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

            - Cây bắp: Sâu đục thân có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp giai đoạn vươn lóng.

            - Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục giảm do một số diện tích bị nhiễm nông dân thu hoạch sớm.

            - Cây mía: Sâu đục thân, thối đỏ thân, bệnh đốm vòng, bệnh đốm vàng ... phát sinh gây hại trên mía giai đoạn vươn lóng - chín.

            - Cây dứa: Bệnh thối nõn phát sinh gây hại nặng khi thời tiết có mưa.

            - Cây tiêu: Tuyến trùng, chết nhanh, chết chậm… tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

            - Cây dừa: Bọ dừa gây hại có xu hướng giảm về diện tích lẫn mật độ.

 IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

            - Đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo UBND xã và HTX NN tăng cường hướng dẫn nông dân ở các vùng bị ngập úng, tập trung gieo sạ lại. Theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên lúa vụ Đông Xuân nhất là chuột bọ trĩ và OBV.

            - Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh.

            - Tăng cường điều tra phát hiện sinh vật gây hại mía ở giai đoạn vươn lóng để có biện pháp quản lý khi mới xuất hiện đặc biệt là bệnh đốm vàng.

            - Hiện tại thời tiết đang vào mùa mưa các địa phương cần chú ý phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng; nạo vét các mương rãnh thoát nước để bảo vệ cây hồ tiêu.

            - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên

Nguồn tin: Chi cục Trồng tròng và BVTV Phú Yên