Thông báo Mời nhà thầu

(Ngày đăng: 21/02/2019 10:03:45, bởi: hoangoanh)

Gói thầu Xây dựng chuyên mục Khuyến nông (02-TT,ĐT-CMKN) trên Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên thuộc chương trình Thông tin, Đào tạo năm 2019