Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

(Ngày đăng: 21/02/2019 16:04:46, bởi: hoangoanh)

Gói thầu Chuyên mục Bạn nhà nông trên Đài phát thanh và Truyền hình Gói thầu Chuyên mục Bạn Nhà nông trên Đài phát thanh và Truyên hình Phú Yên (01-TT,ĐT-CMBNN) thuộc chương trình thông tin, Đào tạo năm 2019