Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyên mục Khuyến nông trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

(Ngày đăng: 22/02/2019 11:09:34, bởi: hoangoanh)

thuộc chương trình Thông tin, Đào tạo năm 2019