THÔNG BÁO SÂU BỆNH SỐ 07-2019

(Ngày đăng: 22/02/2019 14:36:05, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 13 - 19/02/2019

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 23 – 250C;

- Nhiệt độ cao nhất trung bình: 30 – 330C;

- Độ ẩm trung bình từ: 75-80%.

Mây thay đổi, ngày nắng, gió Đông Bắc xen kẽ Đông Nam hoạt động nhẹ.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

          * Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đã gieo sạ 26.579,4 ha GĐST mạ - trỗ.

          - Trà sớm gieo sạ từ ngày 05/12 đến 19/12/2018 diện tích 1.624 ha giai đoạn đòng – trỗ; ở huyện Tuy An, Sông Cầu và Đông Hòa.

          - Trà chính vụ gieo sạ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 10/01/2019 diện tích 23.039 giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng.

          - Trà muộn gieo sạ từ ngày 11/01/2019 đến ngày 13/02/2019 diện tích 1.916,4 ha giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

          - Cơ cấu giống: ML213, PY2, ML48, ML49, ĐBR27, Đài thơm 8, CH133....

          * Các cây trồng khác

          - Mía: 29.764 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Vươn lóng – thu hoạch.

          - Sắn: 23.887 ha. GĐST: Phát triển thân, lá, củ - thu hoạch.

          - Dừa: 986 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

          - Rau các loại: 2.081ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

          - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

          - Bắp: 1.435 ha. GĐST: Trỗ cờ - thu hoạch.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

          1. Cây lúa:

           Lúa Đông Xuân 2018-2019: Đang giai đoạn mạ - trỗ. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

          - Chuột gây hại rải rác diện tích  nhiễm 40 ha tỷ lệ hại 3-5% dảnh, giai đoạn sinh trưởng đòng - trỗ, ở huyện Đồng Xuân, Tuy An.

          - Bọ trĩ gây hại rải rác diện tích nhiễm 6,5 ha tỷ lệ hại 15-25% dảnh, giai đoạn sinh trưởng mạ - đẻ nhánh, ở huyện Đông Hòa và Tuy An.

          - Bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại diện tích nhiễm 46,8 ha tỷ lệ bệnh 6-50% lá, giai đoạn sinh trưởng cuối đẻ nhánh – đòng tập trung ở huyện Tuy An, Đồng Xuân và Phú Hòa; trong đó 27,5 ha tỷ lệ bệnh 6-8% lá, cấp bệnh phổ biến C1-C3, 14,3 ha tỷ lệ bệnh 15-18% lá, cấp bệnh phổ biến C3-C5 (Phú Hòa, Đồng Xuân và Tuy An), 5 ha tỷ lệ bệnh 40-50% lá, cấp bệnh phổ biến C7-C9 ở huyện Đồng Xuân.

           Ngoài ra còn có rầy lưng trắng, bọ xít đen, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh gạch nâu, bệnh vàng lá chín sớm, bệnh khô vằn… gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

          2. Cây rau các loại

          Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,4 ha, TLB: 10-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

          + Cây cải: Bọ nhảy gây hại 03ha, mật độ gây hại 12 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

           3. Cây bắp: Sâu xám, sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

          4. Cây sn: 

          + Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 114,6ha (đã tiêu hủy 25,2ha và thu hoạch 26,4 ha) trên cây sắn ở giai đoạn cây con – phát triển thân, củ. Trong đó:

           - Huyện Sông Hinh: bệnh gây hại với diện tích 30 ha. Trong đó: 30 TLB 70 - 100% cây, tại các xã Ea Ly, Ea Lâm, Đức Bình Đông, EaBia, Ea Bá, Đức Bình Tây, Ea trol, Sông Hinh.

          - Huyện Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 3ha. Trong đó: 3ha, TLB 70%, tại xã Ea Cha Rang.

          - Huyện Tây Hòa Bệnh gây hại với diện tích 30ha. Trong đó: 30ha, TLB 1-15%, tại xã Sơn Thành Đông.

          Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419....

          Ngoài ra còn có bệnh đốm nâu gây hại rải rác với tỷ lệ thấp trên sắn giai đoạn phát triển củ.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

          - Lúa vụ Đông Xuân 2018-2019: Giai đoạn đẻ nhánh – trỗ, chuột, sâu cuốn lá, bọ xít đen, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, bệnh thối thấn tiếp tục gây hại. Rầy nâu có khả năng xuất hiện gây hại trên lúa giai đoạn đòng – trỗ.

          - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

          - Cây bắp: Sâu đục thân có thể phát sinh gây hại trên diện tích bắp giai đoạn trỗ cờ - thu hoạch.

          - Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục giảm do một số diện tích bị nhiễm nông dân thu hoạch sớm.

 IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

          - Đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo UBND xã và HTX NN tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên lúa vụ Đông Xuân nhất là chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn gây hại trên lá và cổ bông.

          - Tăng cường điều tra rà soát bệnh khảm lá virus hại sắn tại các vùng trồng sắn của địa phương. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho địa phương, nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh nhất là trong thời điểm đang bắt đầu vụ trồng mới.

          - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên