Thông báo Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyên mục Bạn nhà nông trên Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên (01-TT,ĐT-CMBNN)

(Ngày đăng: 27/02/2019 17:16:51, bởi: hoangoanh)

thuộc chương trình Thông tin, Đào tạo năm 2019