Phú Yên ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh

(Ngày đăng: 26/04/2019 09:08:37, bởi: hoangoanh)

UBND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định số 344/QĐ-UBND, ngày 11/3/2019 về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Phú Yên.


Theo đó, các sản phẩm chủ lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp gồm: Gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn, mía và các sản phẩm từ mía, hạt điều, bò và các sản phẩm từ bò, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ. Đây là các sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp được sản xuất và cung ứng dịch vụ tại các địa phương trong tỉnh.  

Việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh là cơ sở để các cơ quan, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành và của địa phương; là động lực để thúc đẩy phát triển nền kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới./.

 
Hoàng Oanh
TTKN Phú Yên