Thư mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Gói thầu số 01: Cung cấp giống đậu phộng (01-KN-CCGĐP)

(Ngày đăng: 07/05/2019 08:23:45, bởi: hoangoanh)

thuộc mô hình trồng đậu phộng trên đất trồng lúa, màu kém hiệu quả năm 2019 thuộc dự án "Phát triển vùng chuyên canh đậu phụng ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2018 - 2019