Thông báo về việc Cung ứng giống mía cho mô hình nhân mía giống

(Ngày đăng: 08/05/2019 16:32:15, bởi: hoangoanh)

thuộc Dự án khuyến nông Trung ương "Mô hình trồng giống mía mới, áp dung quy trình kỹ thuật thâm canh, liên kết với nhà máy tiêu thụ mía nguyên liệu