Thư mời chào hàng chỉ định thầu gói thầu số 02 : Cung cấp phân bón, thuốc BVTV (02-KN-CCPBĐP) thuộc mô hình trồng đậu phộng trên đất trồng lúa, màu kém hiệu quả năm 2019

(Ngày đăng: 08/05/2019 16:39:14, bởi: hoangoanh)

Thuộc Dự án "Phát triển vùng chuyên canh đậu phộng ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2018 - 2019"