Hợp tác xã DVNN Hòa Thắng 1, huyện Phú Hòa triển khai mô hình chăn nuôi bò vỗ béo

(Ngày đăng: 28/05/2019 09:07:19, bởi: hoangoanh)

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần ổn định tiêu chí số 10 (tiêu chí thu nhập) trong bộ 19 tiêu chí nông thôn mới của năm 2019, Hợp tác xã DVNN Hòa Thắng 1, huyện Phú Hòa đã ký hợp đồng triển khai mô hình chăn nuôi bò vỗ béo với Trung tâm Khuyến nông Phú Yên.

 
Theo đó, có 56 hộ là xã viên Hợp tác xã DVNN Hòa Thắng 1 sẽ thực hiện chăn nuôi vỗ béo 120 con bò, trong đó có khoảng 80% số lượng bò là giống bò chuyên thịt: 3B, Lymousine, Charolair; bò có trọng lượng  từ 210kg hơi trở lên.

Tham gia mô hình này, nông dân được Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% thức ăn, thuốc thú y theo định mức; cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng để bò vỗ béo đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu của mô hình: Tăng trọng tối thiểu 700 gam/con/ngày, tiêu tốn thức ăn tinh tối đa 4,28kg/kg tăng trọng; các hộ tham gia sẽ đối ứng tối thiểu 50% thức ăn, thuốc thú y để tẩy ký sinh trùng; được tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo của mô hình.

Ông Võ Dư Doãn – Trưởng trạm Khuyến nông Phú Hòa, người trực tiếp tập huấn, hướng dẫn mô hình khuyến cáo: Các hộ tham gia mô hình cần phải thực hiện đúng trong việc cho bò ăn thức ăn tinh trước khi cho ăn rơm, cỏ nhằm giúp bò ăn thức ăn tinh được nhiều hơn; trong quá trình vỗ béo thì bò không được chăn dắt, cày, kéo vì làm cho bò bị tiêu hao năng lượng sẽ chậm tăng trọng; thường xuyên tắm chải sạch sẽ, mát cũng là yếu tố làm cho bò nhanh phát triển.

Việc triển khai mô hình chăn nuôi bò vỗ béo cho xã viên Hợp tác xã DVNN Hòa Thắng 1 của Trung tâm Khuyến nông đã tạo sự phấn khởi cho bà con nông dân địa phương, giúp nông dân có thêm kiến thức về vỗ béo bò để tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình, đồng thời tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân./.
                                                                                             Đào Tấn Nhiệm
                                                                                 Trạm Khuyến nông Phú Hòa