Thông báo sâu bệnh số 21-2019

(Ngày đăng: 31/05/2019 15:25:23, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 22 - 28/5/2019


         I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

          1. Thời tiết

          - Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24– 260C;

          - Nhiệt độ cao nhất trung bình:  32 – 340C;

          - Độ ẩm trung bình từ: 75 - 80%.

          Ngày nắng, mây thay đổi, có mưa nhỏ đến mưa vừa rải rác, gió Đông Nam xen kẽ Tây Nam hoạt động nhẹ.

          2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

          * Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 4.394 ha GĐST: Mạ - đẻ nhánh.

          - Trà sớm gieo sạ từ ngày 20/4 đến 19/5/2019 diện tích 760 ha. GĐST: Đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, TP. Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

          - Trà chính vụ từ ngày 20/5 đến ngày 28/5/2019 diện tích 3.634GĐST: Mạ

          * Các cây trồng khác

          - Mía: + Niên vụ 2018-2019: 27.984,9 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Chín– thu hoạch. Đã thu hoạch: 24.400 ha, NS: 60 tấn/ha

                     + Niên vụ 2019-2020: 20.000 ha.  GĐST: Vươn lóng

.         - Sắn: + Niên vụ 2018-2019: 23.884 ha.  GĐST: Thu hoạch. Đã thu hoạch: 23.800ha, NS: 23 tấn/ha

                   + Niên vụ 2019-2020: 23.600 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

          - Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

          - Rau các loại: 2.750ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

          - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

          - Bắp: 2.062 ha. GĐST: Thu hoạch.

          II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

          1. Cây lúa:

          Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ  4.394 ha. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau: Chuột, OBV, bọ trĩ gây hại rải rác với tỷ lệ hại thấp.

          2. Cây rau các loại

          Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,2 ha, TLB: 10-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

          + Cây cải: Bọ nhảy gây hại 2 ha, mật độ gây hại 14 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

          3. Cây bắp: Sâu xám, sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

          4. Cây sn: 

           Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 165,5 ha ở giai đoạn cây con – phát triển thân, củ cụ thể như sau:

          - Huyện Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 110 ha. Trong đó: 50 ha TLB 5 – 10 % cây, DT nhiễm TB 25 ha. TLB 20 - 30 % cây, DT nhiễm nặng 35 ha, TLB 50-80%, giai đoạn cây con, PT thân, lá. tại các xã Sông Hinh, Đức Bình Đông, Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bá, Ea Bia, TT Hai Riêng, EaBar, EaTrol.

          - Huyện Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 50 ha. Trong đó: DT nhiễm TB 30 ha. TLB 20 - 30 % cây, DT nhiễm nặng 20 ha, TLB 35-50%, giai đoạn cây con, PT thân, lá, tại  xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông. Diện tích giảm là do nông dân tự phát bỏ 20 ha.

          - Huyện Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 3,5 ha. TLB 10-15 % cây, giai đoạn cây con, PT thân, lá. Tại các xã Ea Cha Rang, Sơn Phước, Sơn Hà, Suối Trai.

          - Huyện Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 2 ha. TLB 1-10 % cây, giai đoạn cây con, PT thân, lá. tại xã Hòa Hội.

          Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419, KM 94....

          - Rệp sáp bột hồng : DT 32 ha, trong đó DT nhiễm nhẹ. 17 ha,  TLH 3 – 5 % cây, DT nhiễm TB 9 ha, TLH 8 - 10 % cây, DT nhiễm nặng 6 ha. TLH 12-40% cây. giai đoạn phát triển lá thân lá, rải rác ở Sông Hinh, Đồng Xuân.

           III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

          - Lúa vụ Hè Thu 2019: OBV, bọ trĩ, chuột gây hại rải rác.

          - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

          - Cây bắp: Sâu đục thân tiếp tục gây hại trên diện tích bắp giai đoạn vươn lóng.

          - Cây sắn:

                   + Bệnh khảm lá virus có khả năng tăng về diện tích lẫn tỷ lệ bệnh vì hiện nay nông dân sử dụng giống nhiễm bệnh từ vụ trước để trồng mới, trồng trên những diện tích bị nhiễm ở vụ trước và lây lan của bọ phấn trắng.

                   + Rệp sáp bột hồng có khả năng phát sinh gây hại mạnh với thời tiết nắng nóng như hiện nay.

           IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

          - Chỉ đạo UBND xã và HTX NN triển khai gieo sạ đúng lịch thời vụ, gieo sạ tập trung.

          - Đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp.

          - Tuyên truyền, vận động nông dân không sử dụng giống sắn đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước, giống từ vùng bị nhiễm bệnh để trồng mới, tiến hành tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá. Đồng thời vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn bị rệp sáp bột hồng gây hại.

         - Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và các địa phương tăng cường điều tra rà soát diện tích bị bệnh khảm lá virus hại sắn và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bọ phấn trắng cho nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh.

          - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên