Triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(Ngày đăng: 11/06/2019 11:10:56, bởi: hoangoanh)

(Công văn số 2925/UBND-KT, ngày 05/6/2019 của UBND Tỉnh Phú Yên và Công điện 667/CĐ-TTg, ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ)


Nội dung Công văn số 2925/UBND-KT, ngày 05/6/2019 của UBND Tỉnh Phú Yên


Nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ