Thông báo sâu bệnh số 22-2019

(Ngày đăng: 11/06/2019 14:06:12, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 29/5 đến ngày 4/6/2019


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình: 24– 260C;

- Nhiệt độ cao nhất trung bình:  32 – 340C;

- Độ ẩm trung bình từ: 75 - 80%.

          Ngày nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm không mưa, gió Tây Nam hoạt động nhẹ.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

          * Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 12.065 ha GĐST: Mạ - cuối đẻ nhánh.

          - Trà sớm gieo sạ từ ngày 20/4 đến 19/5/2019 diện tích 760 ha. GĐST: Đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh tại Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, TP. Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

          - Trà chính vụ từ ngày 20/5 đến ngày 04/6/2019 diện tích 11.305. GĐST: Mạ - Đẻ nhánh.

          * Các cây trồng khác

          - Mía: + Niên vụ 2018-2019: 27.984,9 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Chín– thu hoạch. Đã thu hoạch: 26.000 ha, NS: 60 tấn/ha

                     + Niên vụ 2019-2020: 23.000 ha.  GĐST: Vươn lóng

.         - Sắn: + Niên vụ 2018-2019: 23.884 ha.  GĐST: Thu hoạch. Đã thu hoạch: 23.800ha, NS: 23 tấn/ha

                    + Niên vụ 2019-2020: 24.000 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

          - Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

          - Rau các loại: 2.750ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

          - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

          - Bắp: 2.062 ha. GĐST: Thu hoạch.

 

 

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

          1. Cây lúa:

          Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 12.065 ha. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

          - Sâu đục thân phát sinh gây hại rải rác diện tích 0,5 ha trong đó có 0,3 ha tỷ lệ hại 6% dảnh và 0,3 ha tỷ lệ hại 15% dảnh, giai đoạn sinh trưởng đẻ nhánh ở huyện Đông Hòa.

          Ngoài ra còn có chuột, OBV, bọ trĩ gây hại rải rác với tỷ lệ hại thấp.

          2. Cây rau các loại

          Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,3 ha, TLB: 10-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

          + Cây cải: Bọ nhảy gây hại 3 ha, mật độ gây hại 12 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

          3. Cây bắp: Sâu xám, sâu đục thân gây hại rải rác ở các vùng trồng bắp, tại Phú Hòa.

          Ngoài ra còn có sâu keo mùa thu gây hại diện tích 0,6 ha mật độ 2-4 con/m2, tuổi sâu phổ biến T3-4, tập trung ở huyện Sông Hinh.

          4. Cây sn: 

           Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 229,1 ha ở giai đoạn cây con – phát triển thân, củ cụ thể như sau:

          - Huyện Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 150 ha. Trong đó: Diện tích nhiễm nhẹ 20 ha TLB 5 – 10 % cây, DT nhiễm TB 50 ha. TLB 20 - 30 % cây, DT nhiễm nặng 80 ha, TLB 50-100%, giai đoạn cây con, PT thân, lá. tại các xã Sông Hinh, Đức Bình Đông, Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bá, Ea Bia, TT Hai Riêng, EaBar, EaTrol, Sơn Giang.

          - Huyện Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 70 ha. Trong đó: Diện tích nhiễm nhẹ 20 ha TLB 1-5 % cây DT nhiễm TB 30 ha. TLB 11 - 30 % cây, DT nhiễm nặng 20 ha, TLB 35-50%, giai đoạn cây con, PT thân, lá, tại  xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông.

          - Huyện Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 6,6 ha. TLB 10-30 % cây, giai đoạn cây con, PT thân, lá. Tại các xã Ea Cha Rang, Sơn Phước, Sơn Hà, Suối Trai, Krông Pa, Sơn Hội, Phước Tân và thị trấn Củng Sơn.

          - Huyện Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 2,5 ha. TLB 3-10 % cây, giai đoạn cây con, PT thân, lá. tại xã Hòa Hội. Trong đó có 0,6 ha đã hướng dẫn nông dân tiêu hủy.

          Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419, KM 94....

          - Rệp sáp bột hồng : DT 34 ha, trong đó DT nhiễm nhẹ. 18 ha,  TLH 3 – 5 % cây, DT nhiễm TB 10 ha, TLH 8 - 10 % cây, DT nhiễm nặng 6 ha. TLH 12-40% cây. giai đoạn phát triển thân lá, rải rác ở Sông Hinh, Đồng Xuân.

          - Nhện đỏ gây hại diện tích nhiễm 1.000 ha tỷ lệ hại 10%, giai đoạn phát triển thân lá tại Đồng Xuân và Sông Hinh.

          - Bọ phấn trắng gây hại diện tích 220 ha mật độ 1-5 con/m2 ở Sông Hinh và Tây Hòa.

          5. Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than phát sinh gây hại rải rác với tỷ lệ thấp.

          6. Cây tiêu

          - Bệnh chết nhanh: DT: 9 ha, TLB: 0,2-5% trụ có dây tiêu bị bệnh, xuất hiện gây hại rải rác trên tiêu kinh doanh, kiến thiết cơ bản.

          - Bệnh chết chậm: DT: 25 ha, TLB: 1-2 % trụ có dây tiêu bị bệnh, phần lớn gây hại trên tiêu kinh doanh chăm sóc kém.

          - Bệnh thán thư: DT: 30 ha, TLB: 1-3% trụ; bệnh thán tấn công tần lá gần mặt đất.

          - Tuyến trùng: Hầu như tất cả các vườn tiêu bộ rễ điều có tuyến trùng gây hại.

          7. Cây dừa: Bọ cánh cứng gây hại diện tích 967,7ha với tỉ lệ hại phổ biến 10-20%,  cao 30% cấp hại phổ biến ở cấp A.

          8. Cây dứa: Bệnh thối nõn gây hại rải rác ở vùng trồng dứa tại Phú Hòa.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Hè Thu 2019: Sâu đục thân, OBV, bọ trĩ, chuột tiếp tục gây hại rải rác.

          - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

          - Cây bắp: Sâu đục thân, sâu keo mùa thu  tiếp tục gây hại trên diện tích bắp giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.

          - Cây sắn:

                   + Bệnh khảm lá virus có khả năng tăng về diện tích lẫn tỷ lệ bệnh vì hiện nay nông dân vẫn tiếp tục sử dụng giống nhiễm bệnh từ vụ trước để trồng mới, trồng trên những diện tích bị nhiễm ở vụ trước và lây lan của bọ phấn trắng.

                   + Rệp sáp bột hồng có khả năng phát sinh gây hại mạnh với thời tiết nắng nóng như hiện nay.

          - Cây mía: Sâu đục thân, bệnh than tiếp tục gây hại trên mía giai đoạn cây con – vươn lóng.

          - Cây dứa: Bệnh thối nõn tiếp tục gây hại trên diện tích dứa lưu gốc.

          - Cây tiêu: Tuyến trùng, chết nhanh, chết chậm, thán thư… tiếp tục gây hại ở những vùng tiêu chăm sóc kém.

          - Cây dừa: Bọ dừa gây hại có xu hướng tăng về mật độ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

          - Đề nghị Phòng NN&PTNT/KT chỉ đạo các địa phương triển khai gieo sạ đúng lịch thời vụ, gieo sạ tập trung. Các địa phương ở cuối kênh cần tập trung cung cấp đủ nước để công tác gieo sạ kịp tiến độ.

- Đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp.

- Tuyên truyền, vận động nông dân không sử dụng giống sắn đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước, giống từ vùng bị nhiễm bệnh để trồng mới, tiến hành tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá. Những ruộng sắn bị bệnh khảm cần phun thuốc trừ Bọ phấn trắng để tránh lây lan trong ruộng và cho những ruộng xung quanh. Đồng thời vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn bị rệp sáp bột hồng gây hại.

- Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và các địa phương tăng cường điều tra rà soát diện tích bị bệnh khảm lá virus hại sắn và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bọ phấn trắng cho nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh.

          - Tăng cường điều tra phát hiện sinh vật gây hại mía ở giai đoạn cây con - vươn lóng để có biện pháp quản lý khi mới xuất hiện. Đặc biệt là bệnh trắng lá mía.

          - Các địa phương có diện tích trồng tiêu cần chú ý phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng và bệnh thán thư.

          - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

KT.Chi Cục Trưởng
Phó Chi Cục Trưởng
Đã ký
Nguyễn Văn Minh

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên