Hướng dẫn chính sách hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi bị tiêu hủy.

(Ngày đăng: 20/06/2019 10:58:55, bởi: hoangoanh)

(Công văn số 3202/UBND-KT, ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên)
Tác giả: UBND tỉnh Phú Yên