Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 26-2019

(Ngày đăng: 05/07/2019 08:40:54, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 26/6 đến 2/7/2019


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ thấp nhất: 240C;

- Nhiệt độ cao nhất:  39 0C;

- Độ ẩm trung bình từ: 73 - 75%.

          Trong tuần, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiềutối có mưa rào và dông vài nơi chủ yếu vùng núi. Riêng ngày 29 và 30 có mưa rào nhẹ rải rác đến nhiều nơi.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

          * Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.555,7 ha GĐST: Mạ - chín sáp.

- Trà sớm gieo sạ từ ngày 20/4 đến 19/5/2019 diện tích 760 ha. GĐST: Cuối đẻ nhánh – chín sữa tại Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, TP. Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

- Trà chính vụ từ ngày 20/5 đến ngày 10/6/2019 diện tích 16.853 ha. GĐST: Mạ - Đẻ nhánh.

- Trà muộn từ ngày 11/6/2019 đến nay diện tích 6.942,7 ha GĐST: mạ

          * Các cây trồng khác

- Mía: + Niên vụ 2018-2019: 27.984,9 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Chín– thu hoạch. Đã thu hoạch: 26.000 ha, NS: 60 tấn/ha

          + Niên vụ 2019-2020: 23.000 ha.  GĐST: Vươn lóng

- Sắn: + Niên vụ 2018-2019: 23.884 ha.  GĐST: Thu hoạch. Đã thu hoạch: 23.800ha, NS: 23 tấn/ha

           + Niên vụ 2019-2020: 24.000 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

- Rau các loại: 2.750ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Bắp: 2.062 ha. GĐST: Thu hoạch.

- Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Cao su: 4.205 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Điều: 521ha: GĐST: Kinh doanh

- Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Cà phê: 547ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

- Cây ăn quả: 5.250ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

          1. Cây lúa:

          Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.555,7 ha. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

- Chuột gây hại diện tích nhiễm 41 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 38ha TLH 2-3% dảnh; DT nhiễm TB 3ha TLH 6% dảnh GĐST đẻ nhánh ở huyện Đông Hòa, Tp. Tuy Hòa, cụ thể như sau:

          +Đông Hòa: Chuột gây hại diện tích 27,5 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 25ha TLH 2-3% dảnh; DT nhiễm TB 2,5ha TLH 6% dảnh, tại các xã Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Thành.

          +Tp. Tuy Hòa: Chuột gây hại diện tích 13,5 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 13ha TLH 2-3% dảnh; DT nhiễm TB 0,5ha TLH 6% dảnh, tại các xã.

- Bọ trĩ gây hại diện tích nhiễm 8 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 6ha TLH 4-7% dảnh; DT nhiễm TB 2ha TLH 15% dảnh GĐST đẻ nhánh ở huyện Đông Hòa.

- Ngoài ra còn có rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác với tỷ lệ hại thấp.

          2. Cây rau các loại

- Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,2 ha, TLB: 10-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

- Cây cải: Bọ nhảy gây hại 01 ha, mật độ gây hại 12 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

          3. Cây bắp: Sâu keo mùa thu gây hại diện tích 83,5 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 67,5 ha, mật độ 1-4 con/m2; DT nhiễm TB 16 ha, mật độ 7-8 con/m2, GĐST cây con – thu hoạch, cụ thể:

          - Đông Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,3 ha, mật độ 3-4 con/m2, giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, tại xã Hòa Thành.

          - Đồng Xuân: Sâu gây hại diện tích 28 ha,mật độ 2-3 con/m2, giai đoạn vươn lóng, tại xã Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Long, Xuân Sơn Nam.

          - Phú Hòa: Sâu gây hại diện tích 1,2 ha, mật độ 3-5 con/m2, GĐST cây con – vươn lóng, tại xã Hòa An.

          - Sông Hinh: Sâu gây hại diện tích 01 ha, mật độ 2-3 con/m2,GĐST vươn lóng, tại xã Sơn Giang, TT. Hai Riêng.

          - Tây Hòa: Sâu gây hại diện tích 20 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 14ha, mật độ 1-3 con/m2; DT nhiễm TB 06ha, mật độ 6-7 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã Hòa Phong và Sơn Thành Tây.

          - Tuy An: Sâu gây hại diện tích 33 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 20ha, mật độ 1-3 con/m2; DT nhiễm TB 10ha, mật độ 7 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã An Định và An Dân.

          4. Cây sn: 

- Nhện đỏ gây hại diện tích 812,4 ha, cụ thể:

              + Đồng Xuân: Nhện gây hại DT nhiễm nhẹ 560 ha, TLH 5 – 10% lá.

              + Sông Hinh: Nhện gây hại DT nhiễm nhẹ 250 ha, TLH 5 – 10% lá.

              + Sơn Hòa: Nhện gây hại DT nhiễm nặng 2,4 ha, TLH 30 – 40% lá.

- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 495,4 ha, GĐST cây con – phát triển thân, cụ thể:

              + Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 400 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 100 ha, TLB 5-15% cây; DT nhiễm TB 100 ha TLB 20 - 30 % cây; DT nhiễm nặng 200 ha TLB 70-100%, GĐST cây con - PT thân, lá tại các xã Sông Hinh, Đức Bình Đông, Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bá, Ea Bia, TT Hai Riêng, EaBar, EaTrol, Sơn Giang.

               + Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 23,4 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 9,9 ha  TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 8 ha TLB 10-30% cây, DT nhiễm nặng 5,5 ha TLB 40 - 45% cây, GĐST cây con- PT thân, lá tại các xã Ea Cha Rang, Sơn Phước, Sơn Hà, Suối Trai, Krông Pa, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi và thị trấn Củng Sơn.

              + Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 2 ha TLB 5-15 % cây, GĐST cây con-PT thân, lá tại xã Hòa Hội.

             + Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 70 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 20 ha TLB 5-10 % cây; DT nhiễm TB 30 ha TLB 10-30% cây; DT nhiễm nặng 20 ha TLB 50 - 100% cây, GĐST cây con- PT thân, lá tại các xã Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Thịnh, Sơn Thành Tây.

          Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419, KM 94....

- Rệp sáp bột hồng : DT 72 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 24 ha  TLH 3 – 5 % cây, DT nhiễm TB 32 ha TLH 8 - 10 % cây, DT nhiễm nặng 16 ha TLH 40-50% cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác ở Đồng Xuân, Sông Hinh.

             +Sông Hinh: Rệp gây hại với diện tích 40 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 10 ha TLH 3-5% cây; DT nhiễm TB 20 ha TLH 8-10% cây; DT nhiễm nặng 10 ha TLH 40-50% cây, GĐST phát triển thân lá.

            +Đồng Xuân: Rệp gây hại với diện tích 32 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 14 ha TLH 3-5% cây; DT nhiễm TB 12 ha TLH 8-10% cây; DT nhiễm nặng 6 ha TLH 40-50% cây, GĐST phát triển thân lá tại xã Xuân Lãnh, Xuân Phước. Xuân Sơn Bắc

          5. Cây mía: Sâu đục thân hây hại diện tích 66,3 ha TLH 1-3% dảnh hại, cụ thể:

- Sông Hinh: Sâu gây hại diện tích 50 ha, trong đó: DT dưới nhiễm 20ha TLH 1-2% dảnh hại, DT nhiễm nhẹ 30 ha TLH 2,5-3% dảnh hại; GĐST thân lá.

- Sơn Hòa: Sâu gây hại diện tích 16,3 ha, trong đó: DT dưới nhiễm 14ha TLH 1-2% dảnh hại; DT nhiễm nhẹ 2,3ha TLH 2-3% dảnh hại, GĐST thân lá.

          6Cây dừa: Bọ cánh cứng gây hại diện tích 967,7ha với tỉ lệ hại phổ biến 10-20%,  cao 30% cấp hại phổ biến ở cấp A, tại TX. Sông Cầu.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Hè Thu 2019: Sâu đục thân, OBV, bọ trĩ, chuột tiếp tục gây hại rải rác.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây bắp: Sâu đục thân, sâu keo mùa thu  tiếp tục gây hại trên diện tích bắp giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.

- Cây sắn:

           + Bệnh khảm lá virus có khả năng tăng về diện tích lẫn tỷ lệ bệnh vì hiện nay nông dân vẫn tiếp tục sử dụng giống nhiễm bệnh từ vụ trước để trồng mới, trồng trên những diện tích bị nhiễm ở vụ trước và lây lan của bọ phấn trắng.

           + Rệp sáp bột hồng có khả năng phát sinh gây hại mạnh với thời tiết nắng nóng như hiện nay.

          IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

- Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương triển khai gieo sạ đúng lịch thời vụ, gieo sạ tập trung. Các địa phương ở cuối kênh cần tập trung cung cấp đủ nước để công tác gieo sạ kịp tiến độ.

- Đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp.

- Tuyên truyền, vận động nông dân không sử dụng giống sắn đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước, giống từ vùng bị nhiễm bệnh để trồng mới, tiến hành tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá. Những ruộng sắn bị bệnh khảm cần phun thuốc trừ Bọ phấn trắng để tránh lây lan trong ruộng và cho những ruộng xung quanh. Đồng thời vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn bị rệp sáp bột hồng gây hại.

- Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường điều tra rà soát diện tích bị bệnh khảm lá virus hại sắn và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bọ phấn trắng cho nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh. 

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên