Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (tuần 27)

(Ngày đăng: 12/07/2019 14:39:41, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 3/7 đến ngày 9/7/2019


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ thấp nhất: 260C;

- Nhiệt độ cao nhất:  39 0C;

- Độ ẩm trung bình từ: 73 - 75%.

Trong tuần xuất hiện ngày nắng nóng, mây thay đổi có mưa rải rác vài nơi, trong đó có 4-7 ngày nắng nóng mạnh xảy ra ở khu vực huyện Sơn Hòa và Tp. Tuy Hòa.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.652,6 ha GĐST: Mạ - chín sữa.

- Trà sớm gieo sạ từ ngày 20/4 đến 19/5/2019 diện tích 760 ha. GĐST: Cuối đẻ nhánh – chín sữa tại Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, TP. Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

- Trà chính vụ từ ngày 20/5 đến ngày 10/6/2019 diện tích 16.853 ha. GĐST: Đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh.

- Trà muộn từ ngày 11/6/2019 đến nay diện tích 7.039,6 ha GĐST: mạ - đẻ nhánh

* Các cây trồng khác

- Mía:   + Niên vụ 2018-2019: 27.984,9 ha. Giai đoạn sinh trưởng (GĐST): Chín– thu hoạch. Đã thu hoạch: 26.000 ha, NS: 60 tấn/ha

+ Niên vụ 2019-2020: 23.609 ha.  GĐST: Vươn lóng

- Sắn: + Niên vụ 2018-2019: 23.884 ha.  GĐST: Thu hoạch. Đã thu hoạch: 23.800ha, NS: 23 tấn/ha

            + Niên vụ 2019-2020: 24.490 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

- Rau các loại: 3.590 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

- Ngô: 3.850 ha. GĐST: Vươn lóng – trổ cờ.

- Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Cao su: 4.205 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Điều: 521ha: GĐST: Kinh doanh

- Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Cà phê: 547ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

- Cây ăn quả: 5.250ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa: Đã gieo sạ 24.652,6 ha. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

- Chuột gây hại với diện tích nhiễm 3 ha TLH 5-10 % dảnh GĐST đẻ nhánh – đòng, ở huyện Đông Hòa, Tp. Tuy Hòa và Tx. Sông Cầu.

  Ngoài ra còn có bọ trĩ, OBV, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng... gây hại rải rác với tỷ lệ hại thấp.

2. Cây rau các loại

Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 1,3 ha, TLB: 5-15% dảnh, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

- Cây cải: Bọ nhảy gây hại 1 ha, mật độ gây hại 10-17 con/m2, giai đoạn phát triển thân lá, tại huyện Tuy An.

3. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại diện tích 93,45 ha, trong đó: DT dưới nhiễm 0,1 ha, mật độ 0,5-1 con/m2; DT nhiễm nhẹ 79,35 ha, mật độ 2-5 con/m2, DT nhiễm trung bình 14 ha, mật độ 5 con/m2 GĐST cây con – thu hoạch, cụ thể:

- Đông Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,25 ha,mật độ 2-4 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã Hòa Thành.

- Đồng Xuân: Sâu gây hại diện tích 28 ha,mật độ 2-4 con/m2, GĐST vươn lóng tại xã Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Long, Xuân Sơn Nam.

- Phú Hòa: Sâu gây hại diện tích 01 ha,mật độ 1-2 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã Hòa An.

- Sông Hinh: Sâu gây hại diện tích 12 ha,mật độ 3-4 con/m2 GĐST vươn lóng, tại xã Sơn Giang, TT. Hai Riêng, Sông Hinh.

- Sơn Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,1ha,mật độ 1-2 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã Sơn Phước.

- Tuy An: Sâu gây hại diện tích 33 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 23 ha mật độ 3 con/m2; DT nhiễm trung bình 10 ha mật độ 7 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã An Định, An Dân.

- Tây Hòa: Sâu gây hại diện tích 20 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 16ha, mật độ 0,5-2 con/m2; DT nhiễm trung bình 04ha, mật độ 5 con/m2, GĐST vươn lóng, tại xã Hòa Phong và Sơn Thành Tây.

  - TP. Tuy Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,1 ha mật độ 0,5-1 con/m2, GĐST vươn lóng, trên địa bàn toàn thành phố.

4. Cây sn: 

- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 498,1 ha TLB 5-50% cây, ở giai đoạn cây con – phát triển thân, củ, cụ thể như sau:

+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 400 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 100 ha TLB 5-15%;  DT nhiễm TB 100 ha TLB 30 - 40 % cây, DT nhiễm nặng 200 ha TLB 80-100%, giai đoạn cây con, PT thân, lá tại các xã Sông Hinh, Đức Bình Đông, Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bá, Ea Bia, TT Hai Riêng, EaBar, EaTrol, Sơn Giang.

+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 70 ha. Trong đó: Diện tích nhiễm nhẹ 05 ha TLB 5-20 % cây, DT nhiễm TB 30 ha TLB 20 - 50 % cây, GĐST cây con, PT thân, lá, tại  xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 28,1 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 12,4ha  TLB 5-10 % cây, DT nhiễm TB 10,2 ha TLB 10-30% cây, DT nhiễm nặng 5,5ha TLB 50% cây GĐST cây con, PT thân, lá tại các xã Ea Cha Rang, Sơn Phước, Sơn Hà, Suối Trai, Krông Pa, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi và thị trấn Củng Sơn.

Bệnh khảm lá virus gây hại trên những diện tích nông dân sử dụng nguồn giống sắn từ các vùng trồng sắn đã bị bệnh khảm lá. Các giống ghi nhận bị nhiễm bệnh như: HLS11, KM 419, KM 94....

- Rệp sáp bột hồng : DT 75 ha, trong đó DT nhiễm nhẹ 24 ha  TLH 3 – 5 % cây, DT nhiễm trung bình 32 ha TLH 8 - 10 % cây, DT nhiễm nặng 19 ha TLH 40-50% cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác ở Đồng Xuân, Sông Hinh.

- Nhện đỏ gây hại trên diện tích 300 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 250 ha TLH 5-10% cây; DT nhiễm TB 50 ha TLH 12-15% cây tại huyện Sông Hinh.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Hè Thu 2019: Sâu đục thân, OBV, bọ trĩ, chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, khô vằn,… tiếp tục gây hại rải rác.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây bắp: Sâu đục thân, sâu keo mùa thu  tiếp tục gây hại trên diện tích bắp giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.

- Cây sắn:

         + Bệnh khảm lá virus có khả năng tăng về diện tích lẫn tỷ lệ bệnh vì hiện nay nông dân vẫn tiếp tục sử dụng giống nhiễm bệnh từ vụ trước để trồng mới, trồng trên những diện tích bị nhiễm ở vụ trước và lây lan của bọ phấn trắng.

         + Rệp sáp bột hồng có khả năng phát sinh gây hại mạnh với thời tiết nắng nóng như hiện nay.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT

- Đề nghị các địa phương cần tập trung cung cấp đủ nước để không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa.

- Đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng bằng nhiều biện pháp.

- Đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi và triển khai biện pháp phòng trừ đối tượng dịch hại mới “sâu keo mùa thu” tại công văn Hướng dẫn số 36/HD-TTBVTV-KDTV ngày 9/7/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu.

- Tuyên truyền, vận động nông dân không sử dụng giống sắn đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước, giống từ vùng bị nhiễm bệnh để trồng mới, tiến hành tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá. Những ruộng sắn bị bệnh khảm cần phun thuốc trừ Bọ phấn trắng để tránh lây lan trong ruộng và cho những ruộng xung quanh. Đồng thời vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn bị rệp sáp bột hồng gây hại.

- Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường điều tra rà soát diện tích bị bệnh khảm lá virus hại sắn và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bọ phấn trắng cho nông dân qua các phương tiện truyền thông. Ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển giống sắn từ vùng có bệnh sang vùng không bệnh.       

  - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT


Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên