Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 29-2019

(Ngày đăng: 26/07/2019 15:29:40, bởi: hoangoanh)

Từ ngày 17/7 đến 23/7/2019


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

- Nhiệt độ thấp nhất: 260C;

- Nhiệt độ cao nhất:  390C;

- Độ ẩm trung bình từ: 73 - 75%.

          Trong tuần, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác vài nơi chủ yếu vùng núi.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

          * Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.803,7 ha GĐST: Đẻ nhánh - chín.

          - Trà sớm gieo sạ từ ngày 20/4 đến 19/5/2019 diện tích 760 ha. GĐST: Đòng – chín sữa tại Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân, TP. Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

          - Trà chính vụ từ ngày 20/5 đến ngày 10/6/2019 diện tích 16.853 ha. GĐST: Cuối đẻ nhánh – đòng.

- Trà muộn từ ngày 11/6/2019 đến ngày 12/7/2019 diện tích 7.190,7 ha GĐST: Đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh

          * Các cây trồng khác

          - Mía: Niên vụ 2019-2020: 23.609 ha.  GĐST: Vươn lóng

.         - Sắn: Niên vụ 2019-2020: 24.590 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

          - Rau các loại: 3.595 ha. GĐST: Sinh trưởng nhiều giai đoạn.

          - Ngô: 3.850 ha. GĐST: Cây con - Thu hoạch.

          - Tiêu: 590 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Cao su: 4.205 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

- Điều: 521ha: GĐST: Kinh doanh

          - Dừa: 1.351 ha. GĐST: Cây con - cho quả.

- Cà phê: 547ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

- Cây ăn quả: 5.250ha: GĐST: Kiến thiết cơ bản – kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

          Lúa Hè Thu 2019: Đã gieo sạ 24.803,7  ha. Tình hình sinh vật gây hại có các đối tượng chính sau:

- Chuột gây hại với diện tích nhiễm 1,5 ha, TLH: 3-10 % dảnh. Trong đó: 01 ha, TLH: 5-10% dảnh, GĐST đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh và 0,5 ha, TLH: 3-5% dảnh, GĐST đòng tại Tp. Tuy Hòa.

- Bệnh đen thối hạt gây hại với diện tích nhiễm 01 ha, TLB: 5-10% hạt, GĐST chín sữa tại Tx. Sông Cầu.

          - Ngoài ra còn có bọ trĩ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân và tuyến trùng hại rễ...gây hại rải rác với tỷ lệ hại thấp.

2. Cây rau các loại

          Cây hành: Bệnh thối nhũn gây hại 01 ha, TLB: 5-10% cây, giai đoạn phát triển thân lá, tại TP.Tuy Hòa.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa Thu gây hại diện tích 125,15 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 124,95 ha, mật độ 2-4 con/m2, và 0,2 ha dưới mức nhiễm, GĐST cây con – thu hoạch, cụ thể:

          - Đông Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,25 ha, mật độ 4 con/m2, T1-2, GĐST vươn lóng - thu hoạch, tại xã Hòa Thành.

          - Đồng Xuân: Sâu gây hại diện tích 25 ha, mật độ 2-4 con/m2, T4-6, GĐST vươn lóng, tại xã Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Long, Xuân Sơn Nam.

          - Phú Hòa: Sâu gây hại diện tích 2,5 ha, mật độ 2-4 con/m2, T2-4, GĐST cây con – vươn lóng, tại xã Hòa An.

          - Sông Hinh: Sâu gây hại diện tích 70 ha, mật độ 2-3 con/m2, T2-4, GĐST vươn lóng, tại xã Sông Hinh, Ea Lâm, EaLy, TT. Hai Riêng.

          - Tuy An: Sâu gây hại diện tích 27 ha, mật độ 2-3 con/m2, T1-6, GĐST vươn lóng, tại xã An Định, An Dân, An Thạch.

          - Tây Hòa: Sâu gây hại diện tích 0,2 ha, mật độ 4 con/m2, T2-3, GĐST vươn lóng, tại xã Hòa Phong.

          Ngoài ra, sâu gây hại với diện tích 0,2 ha, mật độ 1 con/m2 ở các huyện Sơn Hòa (0,1ha), Tp. Tuy Hòa (0,1ha).

4. Cây sn: 

           - Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 604,3 ha, TLB 5-100%cây, GĐST cây con – phát triển thân, lá cụ thể:

          + Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 500 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 200 ha, TLB: 5-15% cây; DT nhiễm TB 100 ha, TLB: 30 - 40 % cây; DT nhiễm nặng 200 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con - PT thân, lá tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 34,3 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 13,6 ha  TLB: 5-10 % cây; DT nhiễm TB 13,1 ha, TLB: 10-30% cây, DT nhiễm nặng 7,6 ha, TLB: 50% cây, GĐST cây con - PT thân, lá tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 70 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 20 ha TLB: 5-20 % cây; DT nhiễm TB 30 ha TLB: 20-45% cây; DT nhiễm nặng 20 ha TLB: 50 - 100% cây, GĐST cây con - PT thân, lá tại các xã Hoà Mỹ Tây, Hoà Mỹ Đông, Hoà Thịnh, Sơn Thành Tây.

          - Rệp sáp bột hồng gây hại diện tích 75 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 24 ha  TLH: 3 – 5 % cây, DT nhiễm TB 32 ha, TLH: 8-10 % cây, DT nhiễm nặng 19 ha TLH: 40-50% cây, giai đoạn phát triển thân lá, rải rác ở Đồng Xuân, Sông Hinh.

          +Sông Hinh: Rệp gây hại với diện tích 40 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 10 ha TLH: 3-5% cây; DT nhiễm TB 20 ha TLH: 8-10% cây; DT nhiễm nặng 10 ha TLH: 40-50% cây, GĐST phát triển thân lá.

          +Đồng Xuân: Rệp gây hại với diện tích 35 ha. Trong đó: DT nhiễm nhẹ 14 ha TLH: 3-5% cây; DT nhiễm TB 12 ha TLH: 8-10% cây; DT nhiễm nặng 9 ha TLH: 40-50% cây, GĐST phát triển thân lá tại xã Xuân Lãnh, Xuân Phước. Xuân Sơn Bắc.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Hè Thu 2019: Sâu đục thân, rầy nâu, chuột tiếp tục gây hại rải rác.

          - Cây rau: Các loại sâu ăn lá, bệnh thối nhũn tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

          - Cây ngô: Sâu đục thân, sâu keo mùa Thu  tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn vươn lóng – trỗ cờ.

          - Cây sắn:

          + Bệnh khảm lá virus có khả năng tăng mạnh.

          + Rệp sáp bột hồng có khả năng phát sinh gây hại mạnh với thời tiết nắng nóng như hiện nay.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

          - Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn ND tập trung chăm sóc đồng ruộng nhất là các vùng bị thiếu nước, khô hạn.

- Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện công văn số: 1079/SNN-TTBVTV ngày 21/6/2019 của Sở NN và PTNT; tiếp tục theo dõi và triển khai biện pháp phòng trừ đối tượng sinh vật gây hại mới ”Sâu keo mùa thu” tại công văn Hướng dẫn số 36/HD-TTBVTV-KDTV ngày 9/7/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu.

- Trong thời gian đến tuyên truyền, vận động nông dân không sử dụng giống sắn đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước, giống từ vùng bị nhiễm bệnh để trồng mới, tiến hành tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lávirus. Vận động nông dân tiêu hủy những diện tích sắn bị rệp sáp bột hồng gây hại.

- Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường điều tra rà soát diện tích bị bệnh khảm lá virus hại sắn và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Cung cấp thông tin và hướng dẫn nông dân cách phát hiện, phòng trừ bệnh khảm lá sắn, rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bọ phấn trắng cho nông dân qua các phương tiện truyền thông.

          - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊN