Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp phân bón, thuốc BVTV cho cây sắn (01-KN-CCPBTBVTVS)

(Ngày đăng: 09/08/2019 09:24:32, bởi: hoangoanh)

Thuộc mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm thuộc dự án Khuyến nông TW triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên