Thư mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Cung cấp thức ăn cho bò thịt (02-KN-CCTABT)

(Ngày đăng: 15/08/2019 07:38:22, bởi: hoangoanh)

Thuộc mô hình chăn nuôi bò thịt (chăn nuôi bò vỗ béo) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2019