Thư mời chào hàng chỉ định thầu Gói thầu: Cung cấp bộ thiết bị tưới phun mưa cho cây mía (03-DAKH-CCTM)

(Ngày đăng: 24/09/2019 14:06:24, bởi: hoangoanh)

Thuộc Dự án "Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, tưới nước tiết kiệm và biện pháp thâm canh tổng hợp cho cây mía theo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2018 - 2019" thực hiện trong năm 2019.