Hỏi: Hiện nay, thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng, nhiệt độ cao nên khi bón phân rất nhanh bốc hơi, hiệu quả mang lại ít. Có loại phân bón nào cho cây trồng vừa chậm tan vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng tăng trưởng, phát triển?

(Ngày đăng: 09/12/2019 14:28:57, bởi: hoangoanh)

(Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hồng – thị trấn La Hai, Đồng Xuân)

Đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền, ông Lê Bá Cung trả lời như sau:

Thời tiết nắng nóng khiến các loại phân Đạm thất thoát do bay hơi, chủ yếu là phân Urea và các dạng phân Đạm ở dạng Nitrat như NO3 là nhiều nhất.
Để hạn chế sự thất thoát này, khi bón phân chúng ta cần chú ý:
- Đối với cây trồng cạn cần vùi hoặc lấp phân sau khi bón.
- Đối với cây lúa nên giữ mực nước từ 2-3 cm trước khi bón phân.
- Đảm bảo ẩm độ đất sau khi bón phân để phân hoà tan vào đất và rễ cây trồng hấp thu
được dễ dàng.
-Những ngày có nhiệt độ quá nóng thì có thể bón phân chậm lại vài ngày hoặc bón lúc trời mát.
-Nên sử dụng phân Đạm hạt vàng ĐT 46A+ để hạn chế thất thoát N nhờ vào hoạt chất Agrotain giúp chuyển N dạng Urea thành NH4 một
 cách từ từ cho cây hấp thụ trước khi chuyển thành NH3 bay hơi gây mất N.
- Nếu sử dụng phân hỗn hợp có thể sử dụng các sản phẩm NPK mà trong đó hạt Urea được áo hoạt chất Agrotain như: ĐT TE+Agro 25-20-10, ĐT 20-20-15 Agrotain, ĐT TE Luá 1, ĐT TE Lúa 2,...