Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 03-2020

(Ngày đăng: 21/01/2020 16:55:09, bởi: hoangoanh)

(Từ ngày 8/1 - 14/01/2020)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần mây thay đổi, nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, ngày nắng nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 23- 25 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 27 - 29 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21 - 23 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.420 ha

          * Các cây trồng khác:

          - Mía: Niên vụ 2019-2020: 24.266 ha.  GĐST: Vươn lóng

          - Sắn: Niên vụ 2019-2020: 28.181 ha.  GĐST: Phát triển thân, lá, củ

- Sắn: Niên vụ 2020-2021: 6.610 ha. GĐST: Cây con

          - Rau các loại (2020): 1.105 ha. GĐST: Cây con.

          - Đậu các loại (2020): 289 ha. GĐST: Cây con

- Ngô trồng mới: 754 ha. GĐST: Cây con

          - Tiêu: 455 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 26.420 ha; giai đoạn sinh trưởng: Mạ - đẻ nhánh. Tình hình sinh vật gây hại trên Lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:

- Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 183,5 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 149,3 ha (Đông Hòa 16 ha; Phú Hòa 10 ha; Sơn Hòa 0,5 ha; Tây Hòa 85 ha; TP. Tuy Hòa 9,8 ha; Tuy An 28 ha), TLH 0,3 – 3 % dảnh; diện tích nhiễm nhẹ 33,2 ha (Đông Hòa 6ha; Đồng Xuân 24 ha; Tp. Tuy Hòa 0,2 ha; Tuy An 3 ha), TLH 5 – 10 % dảnh; diện tíhc nhiễm trung bình 1 ha (Đông Hòa), TLH 15% dảnh hại.

Bọ trĩ phát sinh và gây hại tổng diện tích nhiễm 83,8 ha, TLH 3 - 8% dảnh hại, trong đó: diện tích dưới nhiễm 73,8 ha (Đông Hòa 6 ha; Sông Hinh 10 ha; Sơn Hòa 1,8 ha; Tây Hòa 55 ha; Tp. Tuy Hòa 1 ha) TLH 3 – 5 % dảnh hại; diện tích nhiễm nhẹ 10 ha TLH 16-20% dảnh hại tại huyện Tuy An.

Ốc bươu vàng phát sinh rải rác với diện tích dưới nhiễm 15 ha (Sông Cầu 5 ha; Sông Hinh 3 ha; Phú Hòa 7 ha), TLH 2 – 4% dảnh hại.

Sâu keo phát sinh rải rác diện tích dưới nhiễm 70 ha, mật độ 0,5 – 1 con/m2 tại huyện Tây Hòa.

Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh và gây hại tổng diện tích 23,5 ha, trong đó: diện tích dưới nhiễm 20,5 ha, mật độ 3-8 con/m(Đông Hòa 5,5 ha; Tây hòa 15 ha), diện tích nhiễm nhẹ 3 ha (Sông Cầu), mật độ 25-30 con/m2 .

2. Cây rau các loại

          - Cây hànhBệnh thối nhũn gây hại 0,5 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu đục quả gây hại trên cây đậu cove với diện tích 0,15 ha, TLH 2 – 3 % quả, GĐST ra hoa - đậu quả, tại HTX Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 4,4 ha, (Phú Hòa 0,5 ha; Đông Hòa 0,5 ha; Sông Hinh 1 ha; Tuy An 2 ha; TP. Tuy Hòa 0,4 ha), mật độ 2-3 con/m2; GĐST nẩy mầm - vươn lóng.

4. Cây sn: 

           - Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 4.301,5 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 2.201,5 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.200 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 900 ha, TLB 80-100%, GĐST thu hoạch cụ thể:

          + Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 3.500 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 1.800 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 900 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 800 ha, TLB 80-100%, GĐST thu hoạch tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 800 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 400 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 100 ha, TLB 50% cây, GĐST thu hoạch tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha TLB 5-10 % cây GĐST cây con – phát triển thân, lá tại các xã Hòa Hội.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020:  Bọ trĩ; ốc bươu vàng, chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; sâu năn có khả năng phát sinh ở các giai đoạn sinh trưởng tiếp theo của cây lúa.

          - Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

          - Cây ngô: Sâu sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

          - Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn giảm do nông dân trong mùa vụ thu hoạch.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Đông Xuân  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.

- Tiếp tục triển khai công văn số: 2570/SNN-TTBVTV V/v tăng cường công tác diệt chuột trên lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020 của Sở Nông Nghiệp và PTNT.

- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng ngô,  sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.

- Tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình sinh vật hại trên cây tiêu, bệnh chết chậm, thán thư tiếp tục gây hại.

          - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.