Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 09

(Ngày đăng: 05/03/2020 14:11:51, bởi: hoangoanh)

(Từ ngày 19/2 - 25/2/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Thời kỳ đầu tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng yếu. Thời kỳ giữa và cuối tuần, chủ yếu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc hoạt động trên đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trên biển cấp 5-6.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 24- 26 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 29 - 31 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21 - 23 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: đòng – chín sáp.

- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904ha, giai đoạn:  trỗ – chín sáp

- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: đòng – trỗ

- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: đòng.

Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:

- Mía (niên vụ 2019-2020): 21.906 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch

- Mía (niên vụ 2020-2021): 2.720 ha.  GĐST: Cây con

- Sắn (niên vụ 2019-2020): 7.712 ha. GĐST: Thu hoạch

- Sắn (niên vụ 2020-2021): 15.369 ha. GĐST: Cây con

- Rau các loại (2020): 1.326 ha. GĐST: Cây con.

- Đậu các loại (2020): 669 ha. GĐST: Cây con

- Ngô trồng mới: 1.154 ha. GĐST: Cây con

- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 26.440 ha; giai đoạn sinh trưởng: Mạ - chín sữa. Tình hình sinh vật gây hại trên lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:

Chuột phát sinh và gây hại tổng diện tích 31,7 ha, TLH 5 – 15% dảnh hại, GĐST cuối đẻ nhánh - đòng, cụ thể:

+ Diện tích nhiễm nhẹ 22,7 ha (Sơn Hòa 1,2 ha; Tuy An 19 ha; Phú Hòa 2,5 ha), TLH 5 – 10 % dảnh hại.

+ Diện tích nhiễm trung bình 9 ha (Tuy An), TLH 15% dảnh hại.

Bệnh đạo ôn gây hại tổng diện tích 18 ha, TLB 5-2 0 % lá, GĐST cuối đẻ nhánh - đòng, cụ thể:

+ Diện tích nhiễm nhẹ 15 ha (Đông Hòa 5,5 ha; Phú Hòa 3,5 ha; Tuy An 6 ha) TLB 5 % lá;

+ Diện tích nhiễm trung bình 3 ha (Phú Hòa 1 ha; Tuy An 2 ha) TLB 12-20 % lá

Bệnh thối thân gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 5 ha TLB 5 % dảnh hại, GĐST đòng – trỗ tại HTX Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.

Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 12 ha (Đông Hòa 3 ha; Tuy An 9 ha) TLB 10 - 14 % dảnh hại, GĐST đòng – trỗ.

Sâu cuốn lá nhỏ gây hại diện tích 5 ha, mật độ 10 con/m2, tuổi 4 – 5, GĐST đòng – trỗ tại huyện Đông Hòa.

- Ngoài ra, còn có bệnh đen lép hạt, bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

2. Cây rau các loại

Cây hànhBệnh thối nhũn gây hại 1 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 17,1 ha (Đồng Xuân 10 ha; Phú Hòa 0.5 ha; Đông Hòa 0,4 ha; TP. Tuy Hòa 0,2 ha; Tuy An 6 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST nẩy mầm – thu hoạch.

4. Cây lạc

- Bệnh đốm vòng gây hại diện tích nhiễm nhẹ 40 ha, TLB 15 % cây, GĐST trái non tại HTX Xuân Quang 2 và Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: chuột, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

- Tiếp tục triển khai công văn số: 2570/SNN-TTBVTV của Sở Nông Nghiệp và PTNT về tăng cường công tác diệt chuột trên lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020.

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Đông Xuân  để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại nặng, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng.

- Tăng cường hơn nữa trong việc phòng, trừ sâu keo mùa thu, bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng ngô,  sắn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nông dân tiêu hủy những cây sắn có biểu hiện bệnh khảm lá, phun trừ bọ phấn trắng ngừa lây lan.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên