Thông báo triển khai các mô hình thuộc dự án Khuyến nông Trung Ương Dự án “Mô hình trồng giống mía mới, áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh, liên kết với nhà máy tiêu thụ mía nguyên liệu” triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020

(Ngày đăng: 18/03/2020 08:38:52, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 06/TB-TTKN, ngày 17/02/2020 của Trung tâm Khuyến nông Phú Yên)