Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 13-2020

(Ngày đăng: 30/03/2020 14:54:48, bởi: hoangoanh)

(từ 18/3 đến 24/3/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần, trời nắng nóng, gió Đông bắc cấp 2, cấp 3.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 25- 27 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 30 - 32 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 21 - 23 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020:

- Trà sớm (trước 20/12/2019): Diện tích: 1.904 ha, giai đoạn:  chín – thu hoạch

- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: chín sữa – chín.

- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: trỗ.

Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:

- Mía (niên vụ 2019-2020): 18.882 ha.  GĐST: Vươn lóng – Thu hoạch

- Mía (niên vụ 2020-2021): 5.779 ha.  GĐST: Cây con

- Sắn (niên vụ 2019-2020): 6.053 ha. GĐST: Thu hoạch

- Sắn (niên vụ 2020-2021): 17.096ha. GĐST: Cây con

- Rau các loại (2020): 1.253ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch

- Đậu các loại (2020): 641 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch

- Ngô trồng mới: 1.212ha. GĐST: Cây con – Thu hoạch

- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 toàn tỉnh Phú Yên đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: trỗ – thu hoạch, đã thu hoạch được 110 ha năng suất ước đạt 48 tạ/ha tại TX. Sông Cầu và TP. Tuy Hòa. Tình hình sinh vật gây hại trên lúa ĐX 2019-2020 có các đối tượng chính sau:

Chuột phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,8 ha, TLH 3 – 5 % dảnh hại, GĐST: trỗ - chín sáp tại huyện Sơn Hòa.

- Bọ xít đen phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,9 ha (TP. Tuy Hòa 0,4 ha; Phú Hòa 1,5 ha), mật độ 10 – 15 con/m2, GĐST: chín sữa – chín sáp tại huyện Phú Hòa.

Rầy nâu gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha, mật độ 1.000 con/m2 GĐST trỗ - chín sáp, tại huyện Đông Hòa.

Bệnh khô vằn phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 91 ha, TLB 12 – 16 % cây, GĐST trỗ - chín sáp, tại huyện Tuy An (90 ha) và TP. Tuy Hòa (1 ha)

Bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 35 ha, TLB 11 – 18 % lá, GĐST trỗ - chín sáp, tại huyện Tuy An.

Bệnh thối thân phát sinh và gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 17 ha, TLB 6-10 % cây, GĐST trỗ – chín sáp tại huyện Tuy An.

Bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại tổng diện tích nhiễm nhẹ 0,1 ha  TLB 10 - 14 % lá, GĐST: chín sữa – chín sáp tại TP. Tuy Hòa.

Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 18,2 ha (Đồng Xuân 15 ha; Tx. Sông Cầu 2 ha; Sơn Hòa 1,2), TLB 4-10% dảnh hại, GĐST: chín sữa – chín hoàn toàn.

Bệnh đạo ôn gây hại cổ bông phát sinh tổng diện tích 4,7 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 4 ha (Tuy An 2 ha; Phú Hòa 2 ha), TLB 3-4% bông; diện tích nhiễm trung bình 0,7 ha (Tuy An) TLB 6-10 % bông, GĐST: chín sữa – chín sáp.

Bệnh đạo ôn gây hại trên lá gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,3 ha, TLB 5 – 10 % lá, GĐST: chín sữa – chín sáp tại TP. Tuy Hòa.

- Ngoài ra, còn có sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

2. Cây rau các loại

Cây hànhBệnh thối nhũn gây hại 0,5 ha, TLB: 5-15% cây, GĐST phát triển thân lá, tại HTX Hòa Kiến 1; Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,5 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp huyện Tuy An.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 8,3 ha (Phú Hòa 0,5 ha; Đông Hòa 0,2 ha; TP. Tuy Hòa 0,6 ha; Tuy An 7 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST 3 đến 7 lá – vươn lóng.

Bệnh rỉ sắt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha TLB 16-18% lá, GĐST trổ cờ. tại huyện Tuy An.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020: chuột, bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đen thối hạt,..... tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn làm trỗ – chín.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trong thời gian đến thời tiết nắng, nóng rất dễ ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa nhất là giai đoạn trỗ - chín sữa do đó đề nghị các địa phương cần chú ý:

- Trên cây lúa: Cần chú theo dõi chặt chẽ các dối tượng như: đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt, sâu đục thân,… kịp thời hướng dẫn nông dân phòng trừ có hiệu quả, tránh lây lan ra diện rộng.

- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con.

- Thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa để kịp thời phát hiện những đối tượng sinh vật hại có khả năng phát sinh gây hại.

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên