Thông báo triển khai "Xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm"

(Ngày đăng: 05/05/2020 14:56:16, bởi: hoangoanh)

thuộc dự án Khuyến nông Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên