Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 22-2020

(Ngày đăng: 04/06/2020 10:47:57, bởi: hoangoanh)

(Từ ngày 20/5 - 26/5/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần, chủ yếu ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có ngày chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Riêng thời kỳ cuối tuần, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 29 – 31 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 34 – 36 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 25 – 27 oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Lúa vụ Hè Thu 2020:

- Trà sớm (10/3 – 19/5/2020): diện tích: 2.698,5 ha; GĐST: Mạ - Chín.

- Trà chính (20/5 – 27/5/2020): diện tích 1.433 ha; GĐST: Mạ

Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:

- Mía (niên vụ 2020-2021): 22.074,6 ha.  GĐST: Cây con

- Sắn (niên vụ 2020-2021): 24.659 ha. GĐST: Phát triển thân lá – tích lũy tinh bột

- Rau các loại (2020): 1.374 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch

- Đậu các loại (2020): 772 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch

- Ngô trồng mới: 753 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu

- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

Lúa vụ Hè Thu 2020 đã gieo sạ được 4.131,5 ha (Đông Hòa 1.032,5 ha, Sông Cầu 200 ha, Sông Hinh 15 ha, Tuy An 734 ha, Tây Hòa 1.500 ha, Đồng Xuân 650 ha), GĐST: mạ - chín có xuất hiện một số loại đối tượng sinh vật dưới mức nhiễm như bệnh khô vằn, chuột, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

2. Cây rau các loại

- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, TLB: 5-10%, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp thuộc huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá trên cây rau, xà lách, bệnh đốm mắt cua trên rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 3,2 ha (Tuy An 3 ha, Phú Hòa 0,2 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST  3 đến 7 lá – trổ cờ, phun râu.

4. Cây sắn

Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 6.875 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 3.560 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 2.155 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 1.160 ha, TLB 80-100%, GĐST phát triển thân lá – tích lũy tinh bột (PTTL – TLTB) cụ thể:

+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 3.700 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 2.000 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 1.200 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 500 ha, TLB 50% cây; GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 980 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 540 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 140 ha, TLB 50% cây, GĐST PTTL – TLTB tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 380 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 160 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 150 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 70 ha, TLB 80-100%, GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 1.800 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 850 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 500 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 450 ha, TLB 50% cây; GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với nhiễm nhẹ 15 ha, TLB 5-10% cây, GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.

Nhện đỏ gây hại với diện tích 800 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 672 ha, TLH 3-5% lá tại huyện Sông Hinh; DT nhiễm trung bình 108 ha, TLH 40% lá; DT nhiễm nặng 20 ha, TLH 50% lá GĐST PTTL – TLTB, cụ thể:

+ Sông Hinh: Nhện đỏ gây hại với diện tích 600 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 480 ha, TLH 2-3% lá; diện tích nhiễm trung bình 100 ha, TLH 5-10% lá; diện tích nhiễm nặng 20 ha, TLH 50% lá; GĐST PTTL – TLTB tại các xã trên địa bàn huyện.

+ Sơn Hòa: Nhện đỏ gây hại với diện tích nhiễm 20 ha, TLH 20 % lá, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 12 ha, TLH 5 % lá; diện tích nhiễm trung bình 8 ha, TLH 20 % lá GĐST PTTL – TLTB tại các xã KRông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.

+ Đồng Xuân: Nhện đỏ gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 180 ha, TLH 5 % lá trên địa bàn toàn huyện.

Rệp sáp bột hồng gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 80 ha, TLH 5 % lá tại huyện Đồng Xuân.

5. Cây tiêu

Tại huyện Tây Hòa, bệnh chết chậm gây hại với  diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLB: 0,4 - 1,6% trụ.

Ngoài ra, trên cây tiêu còn có bệnh chết nhanh, bệnh thán thư và tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu. Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.

6. Cây mía

Sâu đục thân: gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, TLH 8% cây tại huyện Sơn Hòa.

- Ngoài ra, còn có bệnh than gây hại rải rác tại các vùng trồng mía huyện Sông Hinh, Sơn Hòa.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Hè Thu 2020 trà sớm: một số đối tượng sinh vật gây hại như chuột, ốc bươu vàng, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn, nhện đỏ, rệp sáp bột hồng tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 2020-2021.

- Cây tiêu: bênh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Trong thời gian đến đề nghị các địa phương cần chú ý:

- Trên cây lúa:

+ Trên lúa Hè Thu cần tập trung điều tra, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời khi sâu bệnh có nguy cơ gây hại nặng.

+ Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp diệt chuột trước khi gieo sạ lúa Hè Thu trà chính. Đồng thời tổ chức các hoạt động ra quân diệt chuột để hưởng ứng “Tháng diệt chuột (tháng 5 hằng năm).

+ Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng để tiêu diệt mầm móng sâu bệnh lưu tồn trong đất, tàn dư cây trồng, bờ ruộng,….

+ Cần gieo sạ tập trung, đồng loạt khuyến cáo dùng giống xác nhận, giống kháng sâu bệnh.

- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con – vươn lóng.

- Trên cây sắn: Tăng cường, kiểm tra phát hiện và kiểm soát các đối tượng gây hại dễ lây lan như rệp sáp bột hồng, khảm lá virus.

- Trên cây mía: Tăng cường theo dõi bệnh than, sâu đục thân...

- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên