Thông báo Về việc triển khai thực hiện mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy tuốt hạt đậu phộng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020

(Ngày đăng: 18/06/2020 10:39:00, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 50/TB-TTKN ngày 18/6/2020 của Trung tâm Khuyến nông Phú Yên)

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên