Thông báo về việc triển khai thực hiện mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy tuốt hạt đậu phộng (lần 2)

(Ngày đăng: 29/06/2020 14:16:58, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 59/TB-TTKN, ngày 24/6/2020 của Trung tâm Khuyến nông Phú Yên)

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên