Thông báo về việc cung ứng máy phun 3 trong 1, xới đất, phát cỏ cho Mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy phun 3 trong 1, xới đất, phát cỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

(Ngày đăng: 29/06/2020 14:26:37, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 60/TB-TTKN, ngày 25/6/2020 của Trung tâm Khuyến nông Phú Yên)

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên