Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 27-2020

(Ngày đăng: 08/07/2020 14:04:46, bởi: hoangoanh)

(Từ 24/6 đến 30/6/2020)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tuần, chủ yếu ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây nam có cường độ yếu đến trung bình.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 29- 31oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất: 37- 39oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24- 26oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Lúa vụ Hè Thu 202023.499,76 ha

- Trà sớm (10/3 – 19/5/2020): diện tích: 2.698,5 ha; GĐST: cuối đẻ nhánh – thu hoạch

- Trà chính (20/5 – 10/6/2020): diện tích 14.498,3 ha; GĐST: Đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh

- Trà muộn (11/6/2020-23/6/2020): diện tích 6.302,96 ha; GĐST: Mạ- đẻ nhánh

Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:

- Mía (niên vụ 2020-2021): 22.129,6 ha.  GĐST: Cây con – đẻ nhánh

- Sắn (niên vụ 2020-2021): 28.127,6 ha. GĐST: Phát triển thân lá – tích lũy tinh bột

- Rau các loại (2020): 1.434 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch

- Đậu các loại (2020): 1.325 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch

- Ngô trồng mới: 919 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu

- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

Lúa vụ Hè Thu 2020 đã gieo sạ được 23.499,76 ha (Đông Hòa 4.386,16 ha, Đồng Xuân 1.200 ha, Phú Hòa 5.323 ha, Sông Cầu 310,8 ha, Sông Hinh 1.510 ha, Sơn Hòa 550 ha, Tuy An 2.102 ha, Tp. Tuy Hòa 1.793 ha, Tây Hòa 6.324,8 ha), GĐST: mạ - thu hoạch có xuất hiện một số đối tượng sinh vật:

Bọ trĩ gây hại diện tích 14,9 ha TLH 15 – 50 % dảnh hại GĐST mạ - đẻ nhánh, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 14,4 ha TLH 15 – 20% dảnh; diện tích nhiễm trung bình 0,5 ha TLH 40 -50% dảnh hại,  tại huyện Tuy An, Phú Hòa, Sơn Hòa và Đông Hòa.

- Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ 8,5 ha TLH 5 – 10 % dảnh GĐST mạ - đòng tại huyện Đồng Xuân, Phú Hòa , Đông Hòa.

- Ngoài ra, còn có bệnh khô vằn, ốc bươu vàng, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, ... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

2. Cây rau các loại

- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,7 ha, TLB: 5-10%, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp thuộc huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá trên cây rau, xà lách, bệnh đốm mắt cua trên rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 12,2 ha, mật độ 2 con/m2; GĐST  mầm - trổ cờ, phun râu tại huyện Tuy An, Sông Hinh và Phú Hòa.

Ngoài ra, Sâu keo mùa thu còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp tại huyện Đông Hòa.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

- Lúa vụ Hè Thu 2020: một số đối tượng sinh vật gây hại như chuột, ốc bươu vàng, bọ trĩ, cuốn lá nhỏ,... tiếp tục gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

- Trên cây lúa:

+ Trên lúa Hè Thu cần tăng cường công tác điều tra, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời có hiệu quả khi sâu bệnh có nguy cơ gây hại nặng.

+ Trên diện tích lúa sạ muộn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng… trước khi gieo sạ lúa.

Trên cây rau: tập trung công tác truyên truyền người sản xuất rau áp dụng biện pháp Quản lý dịch hại tổng hợp IPM, rau an toàn…

Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con – vươn lóng.

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên