Thông báo mời cung cấp báo giá để lựa chọn đơn vị cung ứng cua biển giống thuộc mô hình nuôi cua biển

(Ngày đăng: 28/07/2020 14:22:26, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 89/TB-TTKN ngày 28/7/2020 của Trung tâm Khuyến nông Phú Yên)


Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên