Huyện Tuy An: Tận dụng phế phẩm hữu cơ nông nghiệp, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho cây trồng

(Ngày đăng: 29/07/2020 15:17:29, bởi: hoangoanh)

Nhằm tận dụng phế phẩm hữu cơ, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuy An vừa triển khai thực hiện mô hình Tận dụng phế phẩm hữu cơ nông nghiệp kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma để tạo phân bón hữu cơ vi sinh cho cây trồng.


 
 
Hộ tham gia mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
 
Mô hình đã chọn 12 hộ dân thuộc 03 xã, gồm: An Hòa Hải, An Dân và An Hiệp tham gia. Tổng kinh phí đầu tư mô hình gần 30 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách của huyện hỗ trợ chế phẩm sinh học Trichoderma, phân super lân, phân ure, bạc nhựa, dụng cụ ủ và hướng dẫn quy trình tạo phân bón hữu cơ vi sinh với trị giá gần 15 triệu đồng; phần còn lại do các hộ dân tham gia mô hình đối ứng. Trong thời gian 02 tháng, mỗi hộ tham gia mô hình thực hiện tận dụng các loại phân chuồng, rác hữu cơ sẵn có kết hợp với nguồn chế phẩm sinh học Trichoderma, phân super lân, phân ure do nhà nước hỗ trợ để tạo ra 01 tấn phân hữu cơ vi sinh.
 

     Phân được ủ trong thời gian 55 - 60 ngày

Đây là mô hình giúp nông dân tận dụng nguồn phế phẩm hữu cơ nông nghiệp (phân chuồng, rơm khô, thân cây đậu, ngô,…) sẵn có tại chỗ để tạo ra nguồn phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất, nhằm hạn chế sử dụng các loại phân hóa học. Phân hữu cơ vi sinh có giá thành rẻ, giảm chi phí đầu tư phân bón cho nông dân từ 30-40% nếu mua phân bón hóa học để bón lót; bên cạnh đó phân hữu cơ vi sinh đã ủ với chế phẩm Trichoderma bón cho cây trồng sẽ giúp làm phong phú hệ vi sinh vật có ích cho đất, tái tạo đất, nâng cao độ mùn đất, hạn chế cỏ dại, phòng được một số bệnh trên cây trồng do nấm gây ra, góp phần bền vững môi trường đất trong canh tác nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng./.
Nguyễn Thanh Trung
Chuyên viên Phòng NN và PTNT huyện Tuy An
 

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên