Thông báo Về việc mời cung cấp báo giá để lựa chọn đơn vị cung ứng thức ăn (cá tạp) cho thủy sản thuộc mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể

(Ngày đăng: 15/09/2020 14:41:23, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số 131/TB-TTKN, ngày 15/9/2020 của Trung tâm Khuyến nông)

Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên