Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 39-2020

(Ngày đăng: 30/09/2020 11:02:30, bởi: hoangoanh)

(Từ 16 - 22/9/2020)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Thời kỳ đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi chủ yếu ở vùng núi; Thời kỳ giữa và cuối tuần, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ không khí trung bình: 28 – 30 oC

- Nhiệt độ không khí cao nhất: 33 - 35 oC

- Nhiệt độ không khí thấp nhất: 24- 26oC

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Lúa vụ Hè Thu 202023.949,76 ha

- Trà muộn (11/6– 19/7/2020): diện tích 6.752,96 ha; GĐST:  trổ – thu hoạch

Lúa Hè Thu đã thu hoạch được 23.365,96ha, năng suất ước đạt 71,68 tạ/ha tại Tuy An (2.104ha), Đồng Xuân (1.200ha), Tây Hòa (6.324,8ha), Đông Hòa (4.372,16ha), Sông Cầu (280ha), Sông Hinh (1.565ha), Sơn Hòa (550ha), Phú Hòa (5.300ha), TP Tuy Hòa (1.670 ha)

Lúa vụ Mùa 2020: đã gieo sạ 3.941 ha

- Sạ từ ngày (1/7/2020 – 22/9/2020) đã gieo sạ 3.941 ha, GĐST: mạ – chín sữa, giống: ML 48, ML49, ML 213, ĐV108 tại Sông Hinh (120 ha), Tuy An (1.701 ha), Đồng Xuân (510ha), Sông Cầu (1.000 ha), Sơn Hòa (610 ha).

Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:

- Mía (niên vụ 2020-2021): 23.517 ha.  GĐST: Cây con – vươn lóng

- Sắn (niên vụ 2020-2021): 26.470,6 ha. GĐST: Phát triển thân lá – tích lũy tinh bột

- Rau các loại (2020): 190 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch

- Đậu các loại (2020): 1.977 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch

- Ngô: 2.103,5 ha. GĐST: mầm – trổ cờ, phun râu

- Tiêu: 577 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa:

Lúa vụ Hè Thu 2020 gieo sạ được 23.949,76 ha, GĐST: trổ - thu hoạch có xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại như:

Bệnh khô vằn gây hại diện tích nhiễm nhẹ 6 ha, TLB 5 - 15% cây; GĐST chín sáp, tại huyện Tuy An.

Bệnh lem lép thối hạt gây hại diện tích nhiễm nhẹ 17 ha, TLB 6 - 9% hạt GĐST chín sữa – chín sáp, tại huyện Tuy An, Sơn Hòa.

Bệnh đốm nâu gây hại diện tích nhiễm trung bình 8 ha, TLB 22 – 40 % lá; GĐST chín sáp tại huyện Tuy An.

Chuột gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha TLH 5 – 10 % dảnh GĐST chín sáp tại huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh thối thân, thối bẹ… phát sinh rải rác trên cây lúa ở GĐST chín sáp.

Lúa vụ Mùa 2020:

Bọ trĩ gây hại rải rác với tỷ lệ 1 – 3 % dảnh hại, GĐST mạ - đẻ nhánh tại huyện Đồng Xuân.

Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác, mật độ 1 – 2 con/m2, GĐST đẻ nhánh tại TX. Sông Cầu.

Bệnh lem lép thối hạt gây hại diện tích dưới nhiễm 1 ha, TLB 2 – 3 % hạt GĐST đòng – chín  sữa, tại huyện Sông Hinh.

2. Cây rau các loại

- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,6 ha, TLB  5-10 % cây, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.

- Rau cải: Bọ nhảy  gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 13 – 15 con/ m2 tại huyện Tuy An.

- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá gây hại xà lách, sâu tơ gây hại rau cải, bệnh đốm mắt cua gây hại rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.

3. Cây ngô:

Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1,8 ha mật độ 2 – 4 con/m2, GĐST  cây con – trỗ cờ, phun râu tại  Sông Hinh (0,5 ha), Tuy An (1 ha), Phú Hòa (0,3 ha).

Ngoài ra, Sâu đục thân còn xuất hiện rải rác với mật độ thấp.

III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

Lúa vụ Hè Thu 2020: một số đối tượng sinh vật gây hại như bệnh khô vằn, thối thân, lem lép thối hạt,... sẽ tiếp tục gây hại trong thời gian đến.

- Lúa vụ Mùa 2020: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh gây hại.

- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.

- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

- Trên cây lúa:

+ Lúa Hè Thu: Tăng cường công tác điều tra phát hiện một số đối tượng như: rầy nâu, bệnh khô vằn, thối thân, bệnh lem lép thối hạt.... trên lúa trà muộn.

+ Lúa vụ Mùa 2020: Tăng cường công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ: bọ trĩ, sâu các loại... kịp thời các đối tượng có khả năng gây hại nặng.

Trên cây rau: Tăng cường theo dõi các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, bệnh các loại.

- Trên cây ngô: Tăng cường theo dõi Sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con./.

 

Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên