Dự báo khí tượng thủy văn

(Ngày đăng: 05/10/2020 15:43:37, bởi: hoangoanh)

Tuần số 26 năm 2020


1. Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn tuần 02 tháng 9 năm 2020
1.1. Khí tượng
* Bão- Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trong tuần, xuất hiện 1 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Sáng ngày (15/9), ở khu vực miền Trung Phi-líp-pin có một ATNĐ đang hoạt động. Đến chiều tối cùng ngày ATNĐ trên đi vào Biển Đông, hồi 19 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Phi-lip-pin) khoảng 150km về phía Bắc, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đêm ngày (15/9), ATNĐ trên đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 năm 2020 và có tên quốc tế là Noul, hồi 01 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến sáng ngày (18/9), bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình- Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành ATNĐ sau đó là một vùng áp thấp rồi tan dần.
Cơn bão này không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh Phú Yên.

BẢNG SỐ LIỆU CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TUẦN 02 THÁNG 9

    
Yếu tố
Nhiệt độ
( 0C )
Độ ẩm Tổng lượng Tổng số  
Tổng
 
Số
Lượng mưa ngày lớn nhất
 
Trạm
 
Trung bình
 
Cao nhất
 
Thấp nhất
trung bình
(%)
bốc hơi (mm) giờ nắng (giờ) lượng
mưa (mm)
ngày
mưa
 
Lượng (mm)
 
Ngày
Tuy Hòa 29.1 36.5 24.8 77 32.4 64 22.5 5 12.4 19
Phú Lâm             22.2 4 16.9 19
Sơn Hòa 27.8 36.3 23.9 82 39.7 55 43.4 7 25.4 19
Củng Sơn             45.7 6 19.9 19
Hà Bằng             21.7 4 13.6 19
Xuân Lâm             89.8 4 76.7 18
Hòa Mỹ Tây             31.0 3 26.0 19
Xuân Quang             55.5 6 28.1 12
Đa Lộc             18.6 6 5.9 18
Chí Thạnh             21.4 6 14.2 19
An Xuân             17.0 4 8.6 19
Xuân Lãnh             57.2 6 32.6 19
Hòa Thịnh             45.6 4 24.4 18
Ea Ly             39.4 7 20.8 19
Cà Lúi             31.8 5 18.6 17
Sơn Định             31.8 5 14.4 19
Xuân Lộc             35.2 6 13.0 17
Hòa Quang             26.8 4 19.8 19
 

* Nắng nóng: Trong tuần, xuất hiện 02- 05 ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 36.50C. Độ ẩm thấp nhất 46%, (ngày 15) tại Tuy Hòa.
* Diễn biến thời tiết: Trong tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 17- 19, nhiều mây, có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi đạt lượng mưa vừa.
* Gió: Các thời kỳ trong tuần, gió hướng Tây nam, trên đất liền cấp 2- cấp 3, trên biển cấp 4- 5, biển bình thường, Riêng thời kỳ từ ngày 17- 19, gió Tây nam trên biển mạnh cấp 5- cấp 6, giật cấp 7- cấp 8, biển động mạnh.
* Tổng lượng mưa tuần: phổ biến từ 17.0- 89.8mm thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 22.8- 73.6mm. Riêng Xuân Lâm cao hơn TBNN cùng kỳ 8.2mm
Nhiệt độ không khí trung bình: cao hơn so với TBNN cùng kỳ 0.7- 1.30C.
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 33.70C- 33.90C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 24.6- 26.00C
Độ ẩm không khí trung bình: Sơn Hòa thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 2- 3%
Tổng lượng bốc hơi: Tuy Hòa thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 4.8mm. Sơn Hòa cao hơn TBNN cùng kỳ 4.4mm
Tổng số giờ nắng: Tuy Hòa xấp xỉ so với TBNN, Sơn Hòa thấp hơn TBNN cùng kỳ 4 giờ.

2. Dự báo Khí tượng thủy văn tuần 03 tháng 9 năm 2020
2.1. Khí tượng
* Bão- ATNĐ: ít có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.
* Xu thế thời tiết: Thời kỳ nửa đầu tuần, chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp qua bắc bộ; Thời kỳ nửa cuối tuần, ảnh hưởng rãnh thấp mờ có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Trường gió Tây nam có cường độ yếu đến trung bình,
* Dự báo thời tiết: Thời kỳ nửa đầu tuần, chủ yếu ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thời kỳ nửa cuối tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.
* Gió: Thời kỳ nửa đầu tuần, gió hướng Tây nam trên đất liền cấp 2- 3, trên biển cấp 4- 5, biển bình thường. Thời kỳ nửa cuối tuần, gió Tây nam trên biển mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.
* Tổng lượng mưa tuần: Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ phổ biến từ 50- 100mm, vùng ven biển có nơi cao hơn.
* Các yếu tố khí tượng
Nhiệt độ không khí trung bình                    :           27.0-  29.00C
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình     :           32.0-  34.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình    :           23.0- 25.00C
Nhiệt độ không khí cao nhất                      :           34.0- 36.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất                     :           22.0- 24.00C
Độ ẩm không khí trung bình                      :           70- 90%
Tổng lượng bốc hơi                                   :           30- 70mm     
Tổng số giờ nắng                                       :           40- 80giờ.

 
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH PHÚ YÊN

Tải về