Dự báo khí tượng thủy văn

(Ngày đăng: 19/10/2020 08:19:26, bởi: hoangoanh)

Tuần số 28/2020


1. Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn tuần 01 tháng 10 năm 2020
1.1. Khí tượng
* Bão- Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trong tuần, xuất hiện 02 XTNĐ, trong đó có một ATNĐ mạnh lên thành bão (cơn bão số 6) hoạt động trên khu vực Biển Đông.Hồi 07h ngày 05/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5- 14,5 độ vĩ Bắc; 115,0- 116,0 độ kinh Đông. Sau đó vùng thấp này di chuyển theo hướng tây. Chiều 7/10, vùng áp thấp đã đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần.
Vùng áp thấp này gây mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to và dông cho tỉnh Phú Yên. Lượng mưa từ 13h/06 đến 13h/07 các nơi phổ biến từ 43.8- 161.9mm.

Cơn bão số 6: Hồi 13 giờ ngày 09/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông Bắc, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 01 giờ (10/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới, tiếp tục mạnh lên thành cơn bão số 6.Hồi 04 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240km, cách Quảng Ngãi khoảng 180km, cách Bình Định khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Sáng ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp vào chiều 11/10 và tan dần.
Cơn bão số 6: không gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh Phú Yên. 

BẢNG SỐ LIỆU CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TUẦN 01 THÁNG 10
 
    
Yếu tố
Nhiệt độ  ( 0C ) Độ ẩm Tổng lượng Tổng số  
Tổng
 
Số
Lượng mưa ngày lớn nhất
 
Trạm
 
Trung bình
 
Cao nhất
 
Thấp nhất
trung bình
(%)
bốc hơi (mm) giờ nắng (giờ) lượng
mưa (mm)
ngày
mưa
 
Lượng (mm)
 
Ngày
Tuy Hòa 27.6 34.2 24.4 86 15.5 39 268.5 9 99.5 6
Phú Lâm             284.4 8 99.0 6
Sơn Hòa 26.8 34.1 23.9 89 19.8 40 193.7 9 67.3 5
Củng Sơn             185.4 9 60.3 5
Hà Bằng             193.5 9 84.6 6
Xuân Lâm             301.7 9 113.0 8
Hòa Mỹ Tây             278.8 10 91.8 6
Xuân Quang             200.5 9 108.4 7
Đa Lộc             150.7 7 57.3 6
Chí Thạnh             215.4 9 86.2 6
An Xuân             182.6 9 52.2 7
Xuân Lãnh             132.8 10 41.4 6
Hòa Thịnh             159.0 9 47.0 5
Ea Ly             131.8 9 32.4 6
Cà Lúi             121.8 9 47.8 6
Sơn Định             177.0 10 54.8 6
Xuân Lộc             190.4 8 51.6 7
Hòa Quang             210.8 9 62.4 6

* Không khí lạnh (KKL): Trong tuần, xuất hiện 01 đợt KKl tăng cường, gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 23.90C xảy ra (ngày 06) tại Sơn Hòa.

* Diễn biến thời tiết: từ ngày 1-4/10, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 5-10, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

* Gió: từ ngày 01-04/10, gió đổi hướng, trên đất liền cấp 2- cấp 3, trên biển cấp 4- 5, biển bình thường; từ ngày 5-10/10 gió mạnh lên trên đất liền cấp 3, trên biển cấp 5-6, giật cấp 7, những ngày ảnh hưởng của KKL tăng cường và XTNĐ gió trên biển cấp 6-7, giật cấp 7-8, biển động mạnh.

* Tổng lượng mưa tuần: phổ biến từ 131.8- 301.7mm, cao hơn TBNN cùng kỳ từ 49.8- 162.4mm.
Nhiệt độ không khí trung bình: cao hơn so với TBNN cùng kỳ 0.80C.
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 31.00C- 31.40C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 24.5- 25.40C
Độ ẩm không khí trung bình: cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 1- 2%
Tổng lượng bốc hơi: Tuy Hòa thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 3.4- 10.4mm.
Tổng số giờ nắng: thấp hơn TBNN cùng kỳ 10- 17giờ.
 

2. Dự báo Khí tượng thủy văn tuần 02 tháng 10 năm 2020
 
2.1. Khí tượng
* Bão- ATNĐ: Có khả năng xuất hiện 1- 2 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

* Xu thế thời tiết: Các thời kỳ trong tuần chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, riêng từ ngày 16-18/10 ảnh hưởng kết hợp rìa nam của hoàn lưu XTNĐ hoạt động trên khu vực giữa biển Đông.

* Dự báo thời tiết: Các thời kỳ trong tuần chủ yếu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ 16- 17/10 có mưa, mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông.

* Gió: Thời kỳ nửa đầu tuần và 01-02 ngày cuối tuần, gió hướng trên đất liền cấp 2- 3, trên biển cấp 5- 6, biển động. Thời kỳ từ ngày 15-18, gió mạnh dần lên trên biển mạnh lên cấp 6- 7, giật trên cấp 8, biển động.

* Tổng lượng mưa tuần: Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ phổ biến từ 100- 200mm, có nơi cao hơn.

* Các yếu tố khí tượng
Nhiệt độ không khí trung bình                   :           26.0-  28.00C
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   :           30.0-  32.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình :           22.0- 24.00C
Nhiệt độ không khí cao nhất                      :           32.0- 34.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất                     :           21.0- 23.00C
Độ ẩm không khí trung bình                       :           75- 95%
Tổng lượng bốc hơi                                      :           20- 50mm     
Tổng số giờ nắng                                          :           40- 70giờ.

Nguồn tin: Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên