Dự báo khí tượng thủy văn tại Phú Yên

(Ngày đăng: 03/11/2020 09:50:04, bởi: hoangoanh)

(Tuần số 30/2020)

 
1. Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn tuần 03 tháng 10 năm 2020
1.1. Khí tượng
* Bão- Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trong tuần, xuất hiện 3 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Cơn bão số 8 (từ ngày 19-26/10): Không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh Phú Yên
Cơn bão số 9 (từ ngày 24-28/10) : Chiều ngày (28/10), sau khi đi vào đất liền các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tối 28/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.
Cơn bão số 9 đã gây mưa to đến rất to và dông mạnh, gió mạnh cho tỉnh Phú Yên.
Cơn bão số 10 (từ ngày 31/10): đang hoạt động trên biển Đông. Hiện đang tiếp tục theo dõi. TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 10)
           
* Diễn biến thời tiết: ngày 21, 27, 28 nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

* Gió: trên đất liền cấp 2- cấp 3, trên biển cấp 4- 5, biển bình thường. Riêng thời kỳ từ ngày 27- 28, gió trên đất liền cấp 7- 8, giật cấp 9- 10, trên biển mạnh cấp 10- cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội.

* Tổng lượng mưa tuần: phổ biến từ 93.0- 225.3mm, thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 4.6- 107.8mm.
Nhiệt độ không khí trung bình: cao hơn so với TBNN cùng kỳ 0.4- 0.50C.
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 30.20C- 30.30C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 22.8- 24.10C
Độ ẩm không khí trung bình: Thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 3-5%
Tổng lượng bốc hơi: xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ.
Tổng số giờ nắng: cao hơn TBNN cùng kỳ 5- 8giờ.

BẢNG SỐ LIỆU CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TUẦN 03 THÁNG 10
    
Yếu tố
Nhiệt độ
( 0C )
Độ ẩm Tổng lượng Tổng số  
Tổng
 
Số
Lượng mưa ngày lớn nhất
 
Trạm
 
Trung bình
 
Cao nhất
 
Thấp nhất
trung bình
(%)
bốc hơi (mm) giờ nắng (giờ) lượng
mưa (mm)
ngày
mưa
 
Lượng (mm)
 
Ngày
Tuy Hòa 26.7 31.5 22.6 80 26.3 60 113.9 5 52.2 28
Phú Lâm             111.7 5 52.4 21
Sơn Hòa 25.6 33.0 21.5 86 29.8 55 122.6 5 66.9 28
Củng Sơn             123.0 5 69.8 28
Hà Bằng             134.1 4 84.3 28
Xuân Lâm             176.0 5 101.8 28
Hòa Mỹ Tây             225.3 5 122.2 21
Xuân Quang             92.8 4 51.5 28
Đa Lộc             173.0 4 108.5 28
Chí Thạnh             167.8 5 79.0 28
An Xuân             150.0 4 83.8 28
Xuân Lãnh             124.4 4 78.2 28
Hòa Thịnh             148.2 5 63.4 21
Ea Ly             99.8 5 54.2 28
Cà Lúi             113.0 4 87.8 28
Sơn Định             114.0 4 58.8 28
Xuân Lộc             93.0 4 58.8 28
Hòa Quang             132.6 4 71.8 28
 

2. Dự báo Khí tượng thủy văn tuần 01 tháng 11 năm 2020
2.1. Khí tượng
* Bão- ATNĐ: Có khả năng xuất hiện 2 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.
* Xu thế thời tiết: thời kỳ đầu tuần, chịu ảnh hưởng rìa nam của cơn bão số 10; thời kỳ giữa và cuối tuần ảnh hưởng của gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.  
* Dự báo thời tiết: thời kỳ nửa đầu tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có ngày có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông; Thời kỳ nửa cuối tuần, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào rải rác, ngày nắng gián đoạn.
* Gió:Trong tuần, gió đông bắc; nửa đầu tuần trên đất liền cấp 2- 3, trên biển cấp 5- cấp 6; những ngày ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10, gió trên biển mạnh lên cấp 7- cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh.
* Tổng lượng mưa tuần: Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với TBNN cùng kỳ phổ biến từ 200- 300mm.
* Các yếu tố khí tượng
Nhiệt độ không khí trung bình                   :           24.5-  26.50C
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   :           29.0-  31.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình :           22.0- 24.00C
Nhiệt độ không khí cao nhất                      :           30.0- 32.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất                     :           20.0- 22.00C
Độ ẩm không khí trung bình                       :           80- 90%
Tổng lượng bốc hơi                                      :           20- 30mm     
Tổng số giờ nắng                                          :           40- 60giờ.

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên