Dự báo khí tượng thủy văn tại Phú Yên

(Ngày đăng: 18/11/2020 10:59:53, bởi: hoangoanh)

(tuần số 31/2020)


1. Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn tuần 01 tháng 11 năm 2020
1.1. Khí tượng
* Bão- Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Trong tuần, xuất hiện 3 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông.
Cơn bão số 10: Tối ngày (01/11), bão Goni đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2020. Hồi 22 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Nam, đến chiều ngày (05/11), bão số 10 đã suy yếu thành ATNĐ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
Cơn bão số 10: đã gây ra mưa rào nhẹ và dông rải rác đến nhiều nơi cho tỉnh.
Cơn bão số 11: Tối ngày (06/11), bão Atsani đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trong năm 2020. Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão Atsani ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng Tây Tây Nam. Đến chiều ngày (07/11), bão số 11 đã suy yếu thành ATNĐ ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
Cơn bão số 11 không gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh Phú Yên.
Cơn bão số 12: Đêm (08/11) ATNĐ trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 12 trong năm 2020 có tên quốc tế là Etau. Hồi 01 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, bão di chuyển theo hướng Tây. Đến 19 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 230km về phía Đông. Đến 10 giờ ngày (10/11) bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận suy yếu thành ATNĐ đi vào đất liền rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.
Do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực tỉnh Phú Yên đã xuất hiện mưa to đến rất to và gió mạnh. Lượng mưa từ ngày 09- 10/11 các nơi phổ biến từ 165.4- 504.5mm.
* Diễn biến thời tiết: Trong tuần  mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, riêng ngày 10 có mưa to đến rất to.
* Gió: Đông bắc trên đất liền cấp 2- cấp 3, trên biển cấp 4- 5, biển bình thường. Riêng ngày 09- 10, gió trên đất liền cấp 6- 7, giật cấp 9, trên biển mạnh cấp 8- 9, giật cấp 12, biển động dữ dội.
* Tổng lượng mưa tuần: phổ biến từ 216.2- 537.6mm, cao hơn TBNN cùng kỳ từ 49.1- 319.2mm.
Nhiệt độ không khí trung bình: cao hơn so với TBNN cùng kỳ 0.4- 0.60C.
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 28.1- 29.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 23.1- 24.50C
Độ ẩm không khí trung bình: Thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 3%
Tổng lượng bốc hơi: Tuy Hòa thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 2.7mm. Sơn Hòa cao hơn so với TBNN cùng kỳ 7.2mm.
Tổng số giờ nắng: Thấp hơn TBNN cùng kỳ 3- 5giờ.
 
 BẢNG SỐ LIỆU CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TUẦN 01 THÁNG 11
    
Yếu tố
Nhiệt độ
( 0C )
Độ ẩm Tổng lượng Tổng số  
Tổng
 
Số
Lượng mưa ngày lớn nhất
 
Trạm
 
Trung bình
 
Cao nhất
 
Thấp nhất
trung bình
(%)
bốc hơi (mm) giờ nắng (giờ) lượng
mưa (mm)
ngày
mưa
 
Lượng (mm)
 
Ngày
Tuy Hòa 26.3 31.7 23.1 83 24.0 40 327.4 8 292.0 10
Phú Lâm             329.4 7 302.6 10
Sơn Hòa 25.0 31.2 21.5 86 25.2 35 227.7 6 213.7 10
Củng Sơn             236.4 9 223.7 10
Hà Bằng             262.2 6 236.9 10
Xuân Lâm             537.6 8 426.5 10
Hòa Mỹ Tây             474.6 8 374.8 10
Xuân Quang             300.4 5 274.4 10
Đa Lộc             449.0 6 364.4 10
Chí Thạnh             220.0 7 186.8 10
An Xuân             262.2 9 207.8 10
Xuân Lãnh             283.2 7 244.8 10
Hòa Thịnh             436.4 8 340.4 10
Ea Ly             217.0 9 157.8 10
Cà Lúi             219.8 5 207.0 10
Sơn Định             343.4 7 286.2 10
Xuân Lộc             329.4 8 284.2 10
Hòa Quang             216.2 8 194.8 10
 
2. Dự báo Khí tượng thủy văn tuần 02 tháng 11 năm 2020
2.1. Khí tượng
* Bão- ATNĐ: Có khả năng xuất hiện 1- 2  xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.
* Xu thế thời tiết: Các thời kỳ trong tuần, ảnh hưởng rìa nam áp cao lạnh lục địa, kết hợp với xoáy thuận nhiệt Đới hoạt đông trên biển Đông; Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.  
* Dự báo thời tiết: Các thời kỳ trong tuần mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và  dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày có mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn.
* Gió:Trong tuần, gió Đông bắc, trên đất liền cấp 2- 3, trên biển cấp 5- cấp 6; Những ngày ảnh hưởng ảnh hưởng của XTNĐ, gió trên biển mạnh lên cấp 7- cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh.
* Tổng lượng mưa tuần: Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng kỳ phổ biến từ 100- 200mm.
* Các yếu tố khí tượng
Nhiệt độ không khí trung bình                   :           24.0-  26.00C
Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   :           28.0-  30.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình :           21.0- 23.00C
Nhiệt độ không khí cao nhất                      :           29.0- 31.00C
Nhiệt độ không khí thấp nhất                     :           19.0- 21.00C
Độ ẩm không khí trung bình                       :           80- 90%
Tổng lượng bốc hơi                                      :           20- 30mm     
Tổng số giờ nắng                                          :           20- 50giờ.

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên