Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng của Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Ngày đăng: 13/01/2021 09:34:06, bởi: hoangoanh)

(Công điện Số: 170/CĐ-BNN-TY, ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)