Thông báo Về việc triển khai “Xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại tại vùng trồng sắn trọng điểm” thuộc dự án Khuyến nông Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên

(Ngày đăng: 23/03/2021 14:24:00, bởi: hoangoanh)

(Thông báo số: 05/TB-TTKN, ngày 22/3/2021 của Trung tâm Khuyến nông Phú Yên)