Thị xã Đông Hòa: Hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn phân bón Mặt trời mới: NPK 9-20-18+4MgO+TE trên cây đậu phộng

(Ngày đăng: 13/04/2021 10:32:32, bởi: hoangoanh)

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, tại khu phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, tỉnh phú Yên, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên phối hợp với Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn phân bón NPK Mặt Trời mới chuyên dùng cho cây đậu phộng.

 
Tham quan mô hình trình diễn đậu phộng tại Kp Nam Bình 1

Mô hình được triển khai tại Khu phố Nam Bình 1, phường Hòa Xuân Tây, TX Đông Hòa với quy mô 2.000m2 đất trồng đậu phộng của hộ ông Huỳnh Tấn Thành,  gieo trồng vụ Đông Xuân từ ngày 25/12/2020, sử dụng giống đậu phộng TB25, với lượng giống: 230kg/ha, 400kg phân bón Mặt trời mới (NPK 9-20-18+4MgO+TE) trên 01 ha. Sau 100 ngày cho năng suất 50,23 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng 4,95 tạ/ha. Kết quả, với giá thành như hiện nay là 19.000đ/kg đậu phộng tươi nguyên vỏ, sau khi trừ các chi phí lãi hơn 50,6 triệu đồng/ha, cao hơn ruộng đối chứng gần 11 triệu đồng/ha.


 
Nhìn chung khi sử dụng phân bón Mặt trời mới NPK 9-20-18+4MgO+TE chi phí mô hình giảm hơn so ruộng đối chứng, đồng thời năng suất mô hình cao hơn, do đó hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn. Vì vậy trong thời gian đến, Hợp tác xã NNDV Tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 sẽ tiếp tục vận động nông dân  nhân rộng mô hình này. Được biết, trong vụ Đông Xuân này, bà con nông dân HTX Hòa Xuân Tây 1 trồng hơn 25ha đậu phộng.
                                                                                    
                                                                                  Huỳnh Thúc Khoa
                                                                   Trạm khuyến nông thị xã Đông Hòa