Hỏi về việc vay vốn phát triển nghề trồng nấm

(Ngày đăng: 06/01/2014 00:00:00, bởi: admin)

Bạn Ngô Kim Thái sinh viên trường Cao Đẳng kinh tế Hồ Chí Minh từ địa chỉ mail titebv87@gmail.com hỏi về việc vay vốn để phát triển nghề trồng nấm...

Trả lời:Thân chào bạn Ngô Kim Thái sinh viên trường Cao Đẳng kinh tế Hồ Chí Minh từ địa chỉ mail mailto:titebv87@gmail.com titebv87@gmail.com. Rất vui khi tỉnh nhà có được những sinh viên yêu quê hương, tâm huyết với chuyên môn nông nghiệp như các bạn. Tuy nhiên Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Phú Yên không thực hiện chính sách cho vay vốn, mà chỉ có thể góp ý, hướng dẫn về các kiến thức kỹ thuật sản xuất để các bạn thực hiện thành công ý tưởng. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị như: Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Ngân hàng Chính sách Xã hội… tại địa phương, để được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết về chính sách vay vốn sản xuất nông nghiệp để có thể thực hiện ý tưởng của mình. Hoặc các bản có thể liên hệ với các Công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực này thì sẽ phát huy được năng lực của các bạn nhiều hơn. Chúng tôi xin chúc các bạn sẽ thực hiện thành công ý tưởng của mình.