Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (Ðợt 11, ngày 14 và 15/7/2014)

(Ngày đăng: 21/07/2014 00:00:00, bởi: admin)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN TT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN Số: 21/TB-KTTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuy Hòa, ngày 21 tháng 7 năm 2014 THÔNG BÁO Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (Ðợt 11, ngày 14 và 15/7/2014) I. Thông tin các điểm quan trắc: Huyện/ Thị xã Địa điểm thu mẫu Ghi chú Sông Cầu Tuần Nhã – xã Xuân Lộc Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang thu hoạch cua xanh, tôm sú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Thôn 5 – xã Xuân Hải Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh, ghẹ, tôm sú… thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Phú Dương – xã Xuân Thịnh Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, khu vực này đang nuôi tôm hùm và cá mú, hiện nay đang thu hoạch rải rát, mật độ lồng nuôi tôm hùm có giảm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Hoà Lợi – xã Xuân Cảnh Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện tại các hồ đang thu hoạch ốc hương, cá mú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Vũng chào - xã Xuân Phương Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay khu vực này mật độ lồng bè nuôi dày, tôm hùm phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Tuy An Cầu Vạn Củi – xã An Ninh Tây Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho nuôi tôm thẻ chân trắng, khu vực này đang thả tôm rất ít. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Cầu An Hải – xã An Hải Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của Đầm Ô Loan. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Diêm Hội - xã An Hoà Vị trí thu mẫu: Thu mẫu nước nguồn cung cấp cho các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của xã An Hoà, các ao đã thả giống đợt 2 tuy nhiên tôm bệnh hiện tại bỏ ao trống rất nhiều, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Vũng Điều –xã An Cư Vị trí thu mẫu: Lấy mẫu nước cách bờ 30m, cách ao nuôi 10m. Đây là vùng nuôi tôm sú bán thâm canh, hồ hở, đã cải tạo xong chuẩn bị thả giống, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Đông Hoà Khu nuôi tôm cao triều – xã Hòa Hiệp Bắc Vị trí thu mẫu: Nước biển ven bờ, khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Vũng Tàu – xã Hoà Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này đang thu tỉa cua xanh, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Cầu Đà Nông – xã Hòa Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng toàn vùng Hạ lưu Sông Bàn Thạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Phước Long – xã Hòa Tâm Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, một số ao hồ đã thả giống vụ tiếp theo, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Cầu Xác Cháy – xã Hòa Xuân Đông Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này một số hồ đã thu hoạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. Phước Giang – xã Hòa Tâm Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này tôm đang phát triển tốt, số lượng ao hồ nuôi tôm có tăng nhiều hơn các đợt trước, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. II. Kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi: 1. Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa: Trung tuần tháng 7 thời tiết dịu hơn, nhưng nhiệt độ nước vẫn cao do nắng nóng những tháng trước đó, các yếu tố thủy lý, thủy hóa ổn định so với đợt 10 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Độ mặn tại các vùng nuôi Sông Cầu 36‰ các vùng nuôi đầm Ô Loan dao động 33 - 35‰ và vùng nuôi hạ lưu Sông Bàn Thạch dao động 26 - 35‰. Độ kiềm các vùng nuôi Sông Cầu từ 110 - 120ppm, các vùng nuôi Tuy An dao động 100 - 110ppm, riêng vùng nuôi huyện Đông Hòa dao động 80 - 110ppm. Chi số pH nước tại các vùng nuôi nằm trong ngưỡng cho phép và ổn định. 2. Các chỉ tiêu về ô nhiễm hữu cơ: Ô nhiễm dinh dưỡng tại nhiều điểm thu mẫu giảm hơn so với đợt 10 được thể hiện qua chỉ số PO4 vượt ngưỡng cho phép 1,25-1,5 lần, số điểm ô nhiễm (2/15) và mức ô nhiễm giảm so với đợt 10 tại nhiều điểm thu mẫu như: An Ninh Tây và An Hòa. Không phát hiện thấy ô nhiễm NO2, HydroSulfua và Fe ở các điểm thu mẫu. Chỉ tiêu NH3 vượt ngưỡng cho phép 1,2 lần và thấp hơn đợt 10 tại điểm thu mẫu Cầu Đà Nông – Hòa Hiệp Nam. Chỉ tiêu DO ở các điểm thu mẫu như: Tuần Nhã – Xuân Lộc, Vũng Diều - An Cư, Diêm Hội – An Hòa, Vũng Tàu – Hòa Hiệp Nam, Phước Long và Phước Giang - Hòa Tâm thấp dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản (6/15 điểm thu mẫu) cao hơn đợt 10. Chi tiêu COD tại các điểm thu mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép. 3. Các chỉ tiêu về ô nhiễm vi sinh: Các chỉ tiêu vi sinh như: Vibrio vượt ngưỡng cho phép 1,16 - 2,6 lần tại nhiều điểm thu mẫu (5/15 điểm), có giảm so với đợt 10 cả về mật độ và số điểm thu mẫu, mật độ vibrio có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Tổng Coliform ở các điểm thu mẫu nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm thu mẫu tại Phước Giang – Hòa Tâm vượt ngưỡng cho phép 2,4 lần. 4. Tình hình tôm nuôi và bệnh tôm trong nuôi trồng thủy sản: Trong hơn 1 tháng qua tôm thẻ chân trắng tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh có tốc độ phát triển rất chậm, tôm giảm ăn. Tình hình bệnh trên tôm thẻ nuôi diễn biến rất phức tạp, bệnh hoại tử gan tụy vẫn diễn ra rải rác ở hầu hết các vùng nuôi trong tỉnh thường xảy ra giai đoạn tôm từ 10-45 ngày tuổi và có xung hướng xảy ra ở tôm có kích thước nhỏ trong giai đoạn dưới 30 ngày tuổi. III. Kết luận và kiến nghị: Chất lượng nước tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh tại thời điểm thu mẫu chưa phù hợp với nuôi trồng thủy sản, nhiều điểm thu mẫu có nhiều chỉ tiêu vượt hoặc dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản, biểu hiện của sự ô nhiễm môi trường nước và đặc biệt hàm lượng Oxy hòa tan rất thấp ở nhiều điểm thu mẫu, mật độ Vibrio thấp hơn đợt 10 nhưng vẫn còn ở mức cao, số điểm thu mẫu có mật độ vibrio vượt ngưỡng cho phép (5/15 điểm). Trong 2 tuần qua nhiều ao nuôi tôm thẻ chân trắng có dấu hiệu giảm ăn. - Độ mặn, kiềm và pH tại các điểm thu mẫu ít dao động, có xu hướng tăng cao hầu hết các vùng nuôi trồng thủy sản. - Chỉ tiêu NH3 trong môi trường nước tại hai điểm thu mẫu Cầu Đà Nông ở mức cao. - Muối phosphat vượt ngưỡng cho phép ở Diêm Hội – An Hòa. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm có xu hướng giảm so với đợt 10. - Oxy hòa tan dưới ngưỡng cho phép được phát hiện ở 6/15 điểm thu mẫu nhiều hơn đợt 10, đặc biệt tại 3 điểm có hàm lượng Oxy hòa tan rất thấp như: Diêm Hội, Vũng Tàu và Phước Giang. - Ô nhiễm vi sinh đặc biệt Vibrio ở mật độ khá cao, trong 4 tuần qua thời tiết thuận lợi cho vibrio phát triển mạnh ở hầu hết các vùng nuôi trồng thủy sản. Trung tâm Giống và KKTS khuyến cáo: - Vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trung tiều và dưới triều đã thu hoạch không nên tiếp tục thả nuôi, phải tuân thủ lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vì thời tiết diễn biến phức tạp, mùa mưa bão sắp đến. Các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng đang nuôi không nên bơm nước vào những ngày triều thấp, qua kết quả xét nghiệm mẫu nước lúc triều thấp nhận thấy rằng chất lượng nước không tốt, đặc biệt nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép. Các hộ nuôi thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường bằng test kit trước khi cấp nước vào ao, trong quá trình nuôi phải kiểm tra các yếu tố môi trường nước ngày 2 lần, tăng cường xử lý vi sinh, vôi để phân hủy thức ăn thừa, phân tôm, xác tôm lột và tảo tàn. - Các hộ nuôi tôm thẻ cần xử lý nước định kỳ nhằm hạn chế Vibrio phát triển, đồng thời cắt tảo định kỳ bằng BKC ở nồng độ nhẹ đối với những ao có tảo phát triển mạnh, nhằm hạn chế thiếu oxy vào lúc sáng sớm, thường xuyên kiểm tra nồng độ Oxy hòa tan vào ban đêm để tăng cường hệ thống Oxy trong ao nuôi. - Kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho vật nuôi, tuyệt đối không cho ăn thừa; thức ăn không đạt chất lượng và cho ăn bổ sung vitamin C, khoán vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Nơi nhận: - Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (báo cáo); - Chi cục thú Y Phú Yên; - Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư; - Các thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh; - UBND các xã ven biển; - Phòng Kinh tế các huyện ven biển; - BGĐ, CBKT; - Lưu VT. GIÁM ĐỐC Lê Quang Hiệp

Tác giả: Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản tỉnh Phú Yên