Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước về chính sách liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

(Ngày đăng: 15/06/2015 00:00:00, bởi: admin)

/uploads/news/2015_06/o_96715165be13a88d_001-800x600.jpg /uploads/news/2015_06/o_96715165be13a88d_002-800x600.jpg /uploads/news/2015_06/o_96715165be13a88d_003-800x600.jpg