Dự báo tình hình dịch hại cây trồng trong tháng tới

(Ngày đăng: 09/11/2015 00:00:00, bởi: admin)

Tình hình dịch hại cây trồng thời gian tới dự báo như sau:

- Lúa Mùa: Sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít dài, sâu đục thân, bệnh khô vằn, chuột, bệnh đốm nâu, lem thối hạt… tiếp tục phát sinh gây hại. - Cây rau: Các đối tượng dịch hại như: Bệnh đốm lá, thán thư, sâu xanh, bệnh thối nhún, bệnh thối củ, héo xanh vi khuẩn…có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại trên rau ăn lá và ăn trái. - Cây bắp: Sâu đục thân, sâu xám… sẽ tiếp tục gây hại trên bắp trồng mới. - Cây dứa: Trời mưa nên mật độ và tỷ lệ hại của rệp sáp và bệnh héo đỏ sẽ tiếp tục giảm. - Cây mía: Sâu đục thân, rượu lá, đỏ bẹ lá,… tiếp tục phát sinh. Mùa mưa nên bọ phấn trắng có khả năng phát triển mạnh. - Cây sắn: Thời gian tới rệp sáp bột hồng giảm do thời tiết hiện nay có mưa vừa đến mưa to nên cũng có dấu hiệu giảm diện tích và tỷ lệ hại. - Cây tiêu: Tuyến trùng, bệnh chết chậm….tiếp tục gây hại trong thời gian đến. - Cây cao su: Bệnh phấn trắng và bệnh xương cá… tiếp tục gây hại ở các vùng trồng cao su. - Cây dừa: Thời tiết dịu mát sẽ tạo điều kiện cho bọ dừa phát triển, thời gian tới diện tích bị hại và mật độ bọ dừa có khả năng sẽ tăng lên. Đề nghị các biện pháp xử lý và chủ trương cần thiết - Lúa vụ mùa đang giai đoạn mạ - chín sữa. Tiếp tục quan tâm quản lý bệnh khô vằn, bệnh đốm nâu, sâu đục thân, chuột, lem thối hạt, bọ xít dài…. - Điều tra, theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại trên cây mía. Chú ý bọ phấn trắng, sâu đục thân và bệnh trắng lá mía. - Cần chú ý phòng trừ các đối tượng bệnh hại trên rau ăn lá và ăn trái như bệnh phấn trắng, thán thư, thối thân, trái.... - Theo dõi và quản lý rệp sáp bột hồng trên cây sắn. Chú ý diễn biến bệnh đốm lá trên cây sắn giai đoạn tích lũy tinh bột. Chuẩn bị cho Hội thảo tổng kết Chiến dịch tiêu hủy rệp sáp bột hồng. - Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp để trừ bọ dừa, đặc biệt chú ý trên những vườn dừa tuổi nhỏ. - Đẩy mạnh điều tra phát hiện và tổ chức phòng trừ dịch hại trên cây hoa và cây công nghiệp./.

Tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Hiếu, Chi cục BVTV Phú Yên